F7390 Elementární srážkové procesy v plazmatu 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. David Trunec, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:50 Fs1,01017
Předpoklady
Předpokládají se znalosti klasické a kvantové mechaniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu získá student znalosti o jednotlivých druzích částic vyskytujících se v plazmatu, o jejich srážkách a reakcích. Dále získá znalosti teoretického popisu srážek a exprimentálních metod pro jejich studium.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pochopit a popsat procesy procesy probíhající v plazmatu;
- navrhnout a řešit kinetický model procesů v plazmatu.
Osnova
  • Základní pojmy a klasifikace srážek. Elastické srážky, metody měření srážkových účinných průřezů. Difuze a pohyblivost, difuzní délka. Srážky s předáním náboje. Rekombinace iontů s elektrony. Mechanismus elektron-iontové rekombinace. Experimentální studium rekombinačních procesů. Rekombinace mezi kladnými a zápornými ionty. Role metastabilních částic ve srážkových procesech. Penningovská elektronová spektroskopie. Disociace molekul elektronovým nárazem. Atomová rekombinace v plazmatu. Experimentální určení koncentrace atomů, aktinometrie. Vznik a zánik záporných iontů. Měření koncentrace záporných iontů v plazmatu. Chemiionizace, chemické reakce v plazmatu.
Literatura
  • LIEBERMAN, M. A. a Allan J. LICHTENBERG. Principles of plasma discharges and materials processing. New York: John Wiley & Sons, 1994. xxvi, 572. ISBN 0471005770. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Přednáška je ukončena kolokviem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.