F7560 Modelování metodou Monte Carlo

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. David Trunec, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc. (pomocník)
prof. RNDr. David Trunec, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 11:00–12:50 Fs2,04003
Předpoklady
Jsou předpokládány základní znalosti mechaniky, fyziky plazmatu, teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a programování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu získá student základní znalosti metody Monte Carlo a jejího použití pro simulace ve fyzice plazmatu, radiologii a dalších oborech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- použít metodu Monte Carlo pro řešení matematických a fyzikálních problémů.
Osnova
  • Úvod do metody Monte Carlo. Generátory rovnoměrně rozdělených náhodných čísel. Transformace náhodných čísel. Generování speciálních typů náhodných čísel. Výpočet integrálů metodou Monte Carlo. Simulace interakce částic a záření s hmotou. Simulace transportních jevů v pevných látkách, plynech a plazmatu. Metoda "Particle in Cell". Aplikace metody Monte Carlo ve fyzice plazmatu a radiologii.
Literatura
  • DŘÍMAL, Jiří a David TRUNEC. Úvod do metody Monte-Carlo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1989. 122 s. : g. ISBN 80-210-0228-X. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky.
Metody hodnocení
Pro získaní započtu je třeba vyřešit zadanou úlohu (projekt).
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/~trunec/mc.pdf
Starší název předmětu: Modelování procesů ve fyzice plazmatu na počítači
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.