F7641 Didaktika fyziky 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Václav Piskač (přednášející)
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:50 Fs1,01017
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je určen především budoucím učitelům fyziky, ale i jiným zájemcům. Probírá základní didaktické a metodické přístupy k výkladu učiva fyziky na střední škol. Absolvováním předmětu student získá schopnost jak se vypořádat s experimentální stránkou výuky jednotlivých fyzikálních disciplin, jak řešit úlohy různých typů a jak organizovat fyzikální praktika. Bude schopen i prověřovat znalosti, dovednosti a návyky žáků v souvislosti se standardizací učiva fyziky.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu student získá schopnost jak se vypořádat s experimentální stránkou výuky jednotlivých fyzikálních disciplin, jak řešit úlohy různých typů a jak organizovat fyzikální praktika. Bude schopen i prověřovat znalosti, dovednosti a návyky žáků v souvislosti se standardizací učiva fyziky.
Osnova
 • 1. Fyzika jako vyučovací předmět (kurz fyziky na základní škole; kurz fyziky na střední škole, zejména na gymnáziu; fyzika a matematika, fyzika a ostatní přírodovědné předměty, fyzika a humanitní předměty).
 • 2. Učitel fyziky (jeho vztah k předmětu fyzika; jeho vztah k žákům; jeho příprava na výuku).
 • 3. Fyzikální učebnicová literatura (učebnice středoškolské fyziky, sbírky úloh, přehledy učiva fyziky pro střední školy; učebnice fyziky jako žákovská pomůcka; práce s učebnicí, učebnice a zápisy žáků z vyučovacích hodin).
 • 4. Fyzikální poznatky a jejich předkládání žákům a studentům (1.-5. ročník ZŠ, 6.-9. třída ZŠ, gymnázium /čtyřleté a víceleté/, odborné školy, vysoké školy).
 • 5. Fyzikální zákony (jejich poznání, formulace a kvantitativní vyjádření; objev zákonů; vztahy mezi fyzikálními veličinami a "vzorce"; možnosti využití fyzikálních zákonů).
 • 6. Fyzikální úlohy (jejich význam pro pochopení učiva fyziky; druhy fyzikálních úloh; metody řešení; zařazení ve výuce fyziky; problémové úlohy a jejich význam).
 • 7. Experiment ve výuce fyziky (význam pokusu; příprava pokusu a jeho zařazení ve výuce; druhy pokusů).
 • 8. Cvičení ve výuce fyziky (teoretické; praktické - formy fyzikálního praktika, příprava, realizace, vyhodnocení, zápis).
 • 9. Základní učivo fyziky (standardy; stanovení cílů výuky fyziky; základní učivo - z vyučovací hodiny, z kapitoly v učebnici, z ročníku, na určitém stupni vzdělávání).
 • 10. Prověřování znalostí, dovedností, a návyků žáků získaných ve výuce fyziky (formy prověřování - ústní, písemné; četnost; klasifikace - průběžná, za dané období).
 • 11. Fyzika pro zvídavé a zanícené žáky (formy práce s těmito žáky; popularizace fyziky; soutěže - Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, korespondenční semináře, ...; literatura pro tyto žáky).
Literatura
 • KAŠPAR, Emil. Didaktika fyziky : obecné otázky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 355 s. info
 • FENCLOVÁ, Jitka. Úvod do teorie a metodologie didaktiky fyziky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 157 s. info
 • Černohorský, Martin (red.). Problémy didaktiky základních zákonů fyziky (závěrečné konferenční materiály). JČMF, Brno 1980.
 • Fyzika pro gymnázia - 8 dílů. Prometheus, 1993 - 1997.
 • Gircke, Sprokhoff. Physikalische Schulversuche. Leipzig 1976.
 • ARONS, A. B. Teaching introductory physics. New York: John Wiley & Sons, 1996. xiv, 153. ISBN 0471137073. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínky pro podání přihlášky ke zkoušce pro studenty kombinovaného studia: Absolvování dvou konzultací během semestru, v rámci nichž bude stručně probrán obsah discipliny, okomentováno její zpracování v doporučené studijní literatuře a zadány požadavky pro samostatnou práci (pokud student neabsolvuje předmět prezenčně spolu s posluchači denního studia).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.