F9451 Diplomový seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 F1,01014
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Referáty o diplomových pracech. Exkurze na experimentální pracoviště. Cílem semináře je dát příležitost vystoupit před studenty s uceleným výkladem na téma diplomové práce a obstát v diskuzi. Povinnosti je připravit téma s pomocí počitače a dataprojektoru. Cílem návštěvy pracovišť je seznámit se s náročnou fyzikální technikou využívanou fyzikálními i nefyzikálními pracovišti.
Výstupy z učení
Studenti se naučí připravit prezentaci o obsahu a výsledcích své diplomové práce, přednést ji svým spolužákům a vyučujícím a obhájit její závěry v následné diskusi.
Osnova
  • Témata referátů jsou stejná jako témata diplomových prací. Experimentální zařízení: zařízení pro technologie plazmové chemie zařízení pro plazmovou diagnostiku zařízení pro studium povrchů
Literatura
  • Literatura je totožná s uvedenou v diplomové práci.
  • Literature sources given for the diploma thesis.
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno: Vutium, 2000. xvi, 328. ISBN 8021418680. info
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fundamentals of physics : extended. 5th ed. New York: John Wiley & Sons, 1997. xxix, 1142. ISBN 0471105597. info
Výukové metody
Prezentace studentů, návštěvy vědeckých laboratoří s jejich představením experty v oboru.
Metody hodnocení
Vystoupení každého studenta. Diskuze ke každému referátu. Návštěva vědeckého pracoviště, úvod odborníka v dané oblasti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.