FX001 Fyzikální vlastnosti materiálů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 Fs1,01017
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FX001/01: Po 16:00–17:50 Fs1,01017
Předpoklady
Znalost základů fyziky pevných látek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehled fyzikálních vlastností materiálů. Zaměřeno hlavně na elektrické, optické a magnetické vlastnosti.
Osnova
 • 1. Vazba, mechanické a tepelné vlastnosti
  1.1 Vazba v pevných látkách
  1.2 Elasticita pevných látek - izotropní a anizotropní tensor pružnosti
  1.3 Měrné teplo a tepelná vodivost
  1.4 Fázové přechody
 • 2. Elektrické vlastnosti
  2.1 Elektrická vodivost kovů, polovodičů a izolátorů
  2.2 Dielektrické vlastnosti izolátorů
  2.3 Feroelektrické a piezoelektrické materiály
 • 3. Optické vlastnosti
  3.1 Materiálové vztahy a odezvová funkce, elektromagnetická vlna v prostředí
  3.2 Elektromagnetická vlna na rozhraní, okrajové podmínky
  3.3 Kramersovy-Kronigovy relace
  3.4 Mřížková absorpce, polární krystaly
  3.5 Optická odezva volných elektronů, kovy
  3.6 Optická odezva vázaných elektronů, mezipásové přechody
  3.7 Optické vlastnosti v propustné oblasti, skla, optická vlákna
 • 4. Magnetické vlastnosti
  4.1 Diamagnetismus a paramagnetické látky
  4.2 Interakce magnetických momentů
  4.3 Feromagnetismus a antiferomegnetismus, ferimagnetické látky
  4.4 Magnetorezistence
 • 5. Supravodivost a materiály s anomální disperzí
  5.1 Supravodivost
  5.2 Materiály s lineární elektronovou disperzí - grafen
Literatura
  doporučená literatura
 • FOX, Mark. Optical properties of solids. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. xvi, 396. ISBN 9780199573370. info
 • BLUNDELL, Stephen. Magnetism in condensed matter. Oxford: Oxford University Press, 2001. xii, 238. ISBN 0198505922. info
  neurčeno
 • KUZMANY, Hans. Solid-state spectroscopy : an introduction. 2nd ed. Heidelberg: Springer, 2009. xx, 554. ISBN 9783642014789. info
 • SINGLETON, John. Band theory and electronic properties of solids. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2001. xvi, 222. ISBN 9780198506454. info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška
Informace učitele
http://physics.muni.cz/~caha/vyuka.html
Výuka probíhá podle standardně podle harmonogramu FSI VUT, pro kterou je předmět primárně určen. Podzimní semestr VUT začíná obvykle o jeden týden později než na MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
předmět určen i pro studenty VUT.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.