G5511 Petrel

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Šuťjak (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 15:00–15:50 Gl,02011
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 7 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/7, pouze zareg.: 0/7, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/7
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumět základům seismické stratigrafie a aplikovat tyto znalosti v programu Petrel.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen samostatně interpretovat a analyzovat seismický řez.
Osnova
  • 1. Seismická stratigrafie - obecné pojmy 2. Seismické facie 3. Základy sekvenční stratigrafie 4. Postup při vyhodnocování signálu 5. Základní funkce programu Petrel 6. Aplikace teoretických poznatků v programu Petrel 7. Zápočtový test
Výukové metody
1 x týdně cvičení
Metody hodnocení
Účast + zápočtový test -> zápočtový test bude ve formě cvičení -> student bude samostatně interpretovat seismický profil
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.