G7551 Práce na mikrosondě k diplomové práci

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renata Čopjaková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Renata Čopjaková, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ověření teoretických i praktických znalostí pro práci s elektronovou mikrosoundou.
Výstupy z učení
Student bude rozumět teoretickému základu a bude schpen pracovat s elektronovou mikrosoundou.
Osnova
  • Základni pojmy elektronové mikroskopie a mikroanalýzy Základní znaloti o krystalochemických vlastnostech studovaných fází
Literatura
  • REED, S. J. B. Electron microprobe analysis and scanning electron microscopy in geology. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. xii, 201 s. ISBN 0-521-48350-6. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.