G9181 Analytické metody v archeologické praxi

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 14:00–14:50 Go,-1012, St 15:00–15:50 Go,-1012
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 78 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/78, pouze zareg.: 0/78, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/78
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurs seznamuje se základy analytických metod používaných v současné době v archeologické praxi, kromě datovacích metody. Hlavní důraz je kladen na postupy používání těchto technik včetně odběrů vzorků, jejich potenciál a omezení a možnosti interpretace dat.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student detailně obeznámen se základy analytických metod používaných v současné době v archeologické praxi.
Osnova
 • 1. Úvod, terminologie
 • 2. Aplikace SEM-EDX v archeologii
 • 3. Aplikace EMPA v archeologii
 • 4. Aplikace ručního XRF spektrometru v archeologii
 • 5. Aplikace XRF a microXRF v archeologii
 • 6. Aplikace XRD v archeologii
 • 7. Aplikace DTA, TG v archeologii
 • 8. Aplikace FTIR v archeologii
 • 9. Aplikace LIBS v archeologii
 • 10. Aplikace LA-ICP-MS v archeologii
 • 11. Aplikace GC-MS v archeologii
 • 12. Aplikace MALDI-TOF MS v archeologii
 • 13. Aplikace CT, microCT v archeologii
Literatura
Výukové metody
Teoretická příprava, návštěva specializovaných laboratoří
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.