GA031 Publikace v recenzovaném časopise

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 60 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student zpracuje výsledky své práce do článku, který bude publikován v některém z recenzovaných odborných periodik.
Výstupy z učení
Publikace výsledků práce v některém z recenzovaných odborných periodik.
Osnova
  • Příprava odborného článku v rozsahu a formě zadané redakcí časopisu
  • Oprava dle recenzního řízení
  • Zapsání citace do databáze IS
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Vlastní tvůrčí činnost na odborném článku.
Metody hodnocení
Zápočet na základě vložení citace článku do ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.