GA401 Sedimentární petrologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Cígler (cvičící)
Mgr. Jaroslav Šamánek (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 G2,02003
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
GA401/01: St 11:00–11:50 Go,-1012, T. Kumpan
GA401/02: St 12:00–12:50 Go,-1012, T. Kumpan
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit rozpoznávat nejdůležitější typy klastických, biogenních a chemogenních usazených hornin, jejich složení, stavby, stejně jako mechanismy a prostředí jejich vzniku. Největší důraz je kladen na znalosti v oboru karbonátových usazenin a pochopení karbonátových depozičních systémů. Ve cvičení studenti budou pracovat v optické laboratoři s výbrusy sedimentů a osvojí si metody mikrofaciální analýzy. V rámci terénního cvičení provedou popis profilu sedimentárními horninami.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- makroskopicky určit typ usazené horniny a popsat její strukturu;
- rozpoznat základní sedimentární textury a jejich význam pro interpretaci vzniku sedimentu;
- zařadit karbonátové horniny podle konvenční Dunhamovy klasifikace na základě studia výbrusů;
- rozpoznat základní komponenty a mikrofacie karbonátových hornin ve výbrusech;
- rozpoznat základní skeletální a neskeletální alochemy ve výbrusech a bude znát jejich význam pro interpretaci depozičního prostředí;
- aplikovat nabyté znalosti mikrofaciální analýzy ve výzkumu karbonátových hornin;
Osnova
 • Mechanismy a procesy sedimentace
 • Stavby sedimentárních hornin a jejich těles
 • Typy sedimentárních hornin a jejich petrografie
 • Karbonátové horniny
 • Karbonátové továrny a depoziční prostředí
 • Základní komponenty karbonátových hornin
 • Skeletální a neskeltální alochemy
 • mikrofacie karbonátových hornin a mikrofaciální analýza
 • Význam a praktické využití karbonátových sedimentů
Literatura
  doporučená literatura
 • Microfacies of carbonate rocks : analysis, interpretation and application. Edited by Erik Flügel. Berlin: Springer, 2004. xix, 976. ISBN 354022016X. info
 • SCHOLLE, Peter A. a D. S. ULMER-SCHOLLE. A color guide to the petrography carbonate rocks : grains, textures, porosity, diagenesis. Tulsa, Okla.: American Association of Petroleum Geologists, 2003. xii, 474. ISBN 0891813586. info
 • TUCKER, Maurice E. Sedimentary rocks in the field. 3rd ed. Chichester: Wiley, 2003. ix, 234. ISBN 0470851236. info
 • COE, Angela L. The sedimentary record of sea-level change. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 287 s. ISBN 0521831113. info
 • ADAMS, A. E. a W. S. MACKENZIE. A colour atlas of carbonate sediments and rocks under the microscope. London: Manson publishing, 1998. 180 s. ISBN 1-874545-84-7. info
 • HLADIL, Jindřich. Karbonátová sedimentární tělesa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 99 s. ISBN 8021013214. info
 • KUKAL, Zdeněk. Základy sedimentologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 466 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická cvičení v laboratoři a terénu
Metody hodnocení
zápočet (závěrečný skupinový projekt), dva krátké průběžné testy a závěrečná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2006, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/GA401