GD611 Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Aktivní znalost angličtiny, orientace v problematice disertační práce (dosavadní stav poznatků, výsledky).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Naučit se prezentovat v angličtině výsledky výzkumu na tématu své disertační práce na mezinárodní vědecké konferenci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - prezentovat v angličtině výsledky výzkumu své disertační práce na mezinárodní vědecké konferenci; - reagovat v angičtině v diskusi k tématu přednášky
Osnova
  • Předmět je realizován přednáškou studenta v angličtině a diskusí na mezinárodní konferenci.
Výukové metody
Příprava na předmět se realizuje v rámci seminářů k doktorské práci, kde student přednáší v angličtině k tématu své disertační práce. Na mezinárodní konferenci student přednáší a v následné diskusi reaguje v angličtině.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje školitel po prokazatelném vystoupení studenta v angličtině na mezinárdní odborné konferenci.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.