GD621 Odborná publikace k disertační práci

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Rešeršní příprava a dosažení vlastních výsledků z tématu disertační práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Naučit se zpracovat rešeršní poznatky a výsledky vlastního výzkumu v rámci tématu disertace do formy článku, který je akceptován v impaktovaném časopisu.
Výstupy z učení
Za odbornou publikaci k disertaci u DSP Geologie se standardně považuje publikace v impaktovaném časopise. Doktorand musí být 1. autorem publikace nebo do třetího místa v pořadí autorů a zároveň korespondujícím autorem.
Osnova
  • Předmět je realizován individuální průběžnou přípravou impaktované publikace z problematiky disertační práce až do stadia přijetí článku k tisku.
Výukové metody
Teoretická příprava a vlastní výzkum na téma disertační práce, sepsání hlavních výsledků disertace, odeslání článku do redakce časopisu, opravy rukopisu po recenzích.
Metody hodnocení
Doktorand dostává zápočet za individuální průběžnou přípravu impaktované publikace z problematiky disertační práce, dovedené až do stadia přijetí článku k tisku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.