GS011 Principy geologie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět testuje schopnosti absolventa samostatně přemýšlet a spojovat informace z různých zkoušek dílčích předmětů. V předmětu je hodnocen všeobecně geologický přehled.
Výstupy z učení
státní zkouška
Osnova
  • 1. Planeta Země: původ chemických prvků, vznik sluneční soustavy, chondrity, vznik a stavba Země, diferenciace planetární hmoty, energetická bilance Země, impaktní struktury.

  • 2. Vnější geologické síly: zvětrávání, pedogeneze, svahové pohyby, geologická činnost (rozrušování, transport a tvorba geologických těles) větru, mrazu a ledovců, tekoucí vody, jezer a moří, krasové jevy).

  • 3. Sedimentární a reziduální horniny, jejich klasifikace, vznik, minerály a složení sedimentárních hornin, horninotvorné fosílie, sedimentární facie, principy stratigrafie, tělesa a struktury sedimentárních hornin.

  • 4. Vnitřní geologické síly (magmatismus a vulkanismus, metamorfní procesy, deformace hornin, vrásy a zlomy, jejich vznik, klasifikace, zemětřesení)

  • 5. Magmatické a pyroklastické horniny, jejich klasifikace a vznik, minerály vyvřelin, geochemické typy magmatitů, tělesa a struktury magmatických hornin

  • 6. Metamorfované horniny, jejich klasifikace a vznik, protolit metamorfitů, minerály metamorfitů, metamorfní zonace (indexové minerály) a metamorfní facie, tělesa a struktury metamorfitů.

  • 7. Princip deskové tektoniky, charakteristika jednotlivých deskových rozhraní (horniny, geofyzikální a geochemická charakteristika, morfologie), horké skvrny, geotektonické cykly, stavba a vývoj orogénů, geosynklinální teorie.

  • 8. Historický vývoj Země, charakteristika jednotlivých etap vývoje, vznik a vývoj života, velká vymírání, stratigraficky významné skupiny fosílií.

  • 9. Základní regionálně geologické členění světa, geologie oceánů, geologické jednotky kontinentů, platformy, orogenní pásma.

  • 10. Základní regionálně geologické členění České republiky, krystalinické oblasti Českého masivu, platformní jednotky Českého masivu, základní členění Západních Karpat s důrazem na jednotky zasahující na území ČR.

Výukové metody
nerelevantní položka
Metody hodnocení
Zkouška probíhá ústní formou.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.