GS041 Historická geologie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • 1) Základní geologické termíny,základní principy a pravidla stratigrafie 2) Princip radiometrického datování a metody určování relativního stáří hornin, stratigrafické jednotky 3) Sedimentární facie, zakladni typy sedimentačních prostředí, typy marinních facií 4) Vývoj Země a života v hadaiku archaiku a proterozoiku 5) Spodní paleozoikum, základní dělení, klimatický a paleogeografický vývoj, orogeze 6) Vývoj fauny a flory ve spodním paleozoiku 7) Spodní paleozoikum středočeské oblasti 8) Spodní paleozoikum moravskoslezské oblasti 9) Svrchní paleozoikum, základní dělení, klimatický a paleogeografický vývoj, orogeneze 10) Regionální výskyty svrchního paleozoika a jejich stratigrafie 11) Vývoj fauny a flóry ve svrchním paleozoiku 12) Mesozoikum - základní dělení, klimatický a paleogeografický vývoj, orogeneze 13) Vývoj fauny a flóry v mesozoiku 14) Platformní vývoj mesozoika a kenozoika 15) Mesozoikum v Západních Karpatech (základní členění a výskyty s hlavním zaměřením na flyšové pásmo) a Alpách (základní členění a jednotky) 16) Kenozoikum - základní dělení, klimatický a paleogeografický vývoj, orogeze 17) Vývoj fauny a flóry v kenozoiku 18) Terciér v Západních Karpatech
Literatura
  • MIŠÍK, Milan, Ivo CHLUPÁČ a Ivan CICHA. Stratigrafická a historická geológia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1985. 570 s. info
Metody hodnocení
Zkouška probíhá ústní formou.

Ústní zkouška proběhne ve středu 18. 6. 2008, přesný čas a místnosti budou upřesněny dodatečně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.