GS071 Magmatická a metamorfní petrologie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
1. Hlavní činitelé metamorfózy a typy změn při metamorfóze, typy metamorfózy a hlediska jejich rozlišování. 2. Klasifikace metamorfovaných hornin - příklady včetně změn textury metapelitů se stoupající metamorfózou, co jsou mafické, felsické, orto, para horniny 3. Metamorfní zóny, indexové minerály a izogrády (regionální vs. kontaktní metamorfóza). 4. Princip metamorfních facií, jaké minerální asociace v horninách pelitického a mafického složení je charakterizují. 5. Základní principy využití fázové petrologie při studiu metamorfovaných hornin (fázové pravidlo, metamorfní reakce, petrogenetické mřížky), petrogenetické mřížky a jejich použití (např. KFMASH). 6. Chemické systémy hornin pelitického, mafického, a/nebo ultramafického složení, jejich minerály, minerální asociace a reakce charakterizují prográdní metamorfózu. 7. Za jakých podmínek dochází k částečnému tavení hornin (důležité parametry pro vznik taveniny), dehydratační tavení metapelitických a metabazických hornin, migmatity 8. Prográdní a retrográdní P-T dráhy jako odraz tektonických procesů, geotermobarometry a jejich využití v petrologii, izotopické systémy používané k datování metamorfních událostí 9.Fyzikální vlastnosti magmatu. Vznik a výstup magmatu, role vody a fluid. 10.Základní klasifikační principy magmatických hornin, mineralogické a chemické klasifikace 11.Vývoj magmatu, Asimilace, kontaminace. Xenolity a jejich význam 12.Hlavní tektonická prostředí vzniku magmatických hornin 13.Klasifikace a typologie granitů 14. Bazalty, klasifikace, vznik 15. Stavby magmatických hornin a jejich interpretace 16. Charakteristika základních analytických metod používaných v petrologii
Osnova
  • 1. Hlavní činitelé metamorfózy a typy změn při metamorfóze, typy metamorfózy a hlediska jejich rozlišování. 2. Klasifikace metamorfovaných hornin - příklady včetně změn textury metapelitů se stoupající metamorfózou, co jsou mafické, felsické, orto, para horniny 3. Metamorfní zóny, indexové minerály a izogrády (regionální vs. kontaktní metamorfóza). 4. Princip metamorfních facií, jaké minerální asociace v horninách pelitického a mafického složení je charakterizují. 5. Základní principy využití fázové petrologie při studiu metamorfovaných hornin (fázové pravidlo, metamorfní reakce, petrogenetické mřížky), petrogenetické mřížky a jejich použití (např. KFMASH). 6. Chemické systémy hornin pelitického, mafického, a/nebo ultramafického složení, jejich minerály, minerální asociace a reakce charakterizují prográdní metamorfózu. 7. Za jakých podmínek dochází k částečnému tavení hornin (důležité parametry pro vznik taveniny), dehydratační tavení metapelitických a metabazických hornin, migmatity 8. Prográdní a retrográdní P-T dráhy jako odraz tektonických procesů, geotermobarometry a jejich využití v petrologii, izotopické systémy používané k datování metamorfních událostí 9.Fyzikální vlastnosti magmatu. Vznik a výstup magmatu, role vody a fluid. 10.Základní klasifikační principy magmatických hornin, mineralogické a chemické klasifikace 11.Vývoj magmatu, Asimilace, kontaminace. Xenolity a jejich význam 12.Hlavní tektonická prostředí vzniku magmatických hornin 13.Klasifikace a typologie granitů 14. Bazalty, klasifikace, vznik 15. Stavby magmatických hornin a jejich interpretace 16. Charakteristika základních analytických metod používaných v petrologii
Literatura
  • BEST, Myron G. Igneous petrology. Malden, Massachusetts: Blackwell Science, 2001. xvi, 458 s. ISBN 0-86542-541-8. info
  • KONOPÁSEK, Jiří. Metamorfní petrologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 241 s. ISBN 8071846686. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.