GS081 Mineralogie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • 1. Morfologická krystalografie a její vztah ke struktuře krystalů 2. Krystalové struktury minerálů, hlavní typy struktur minerálů, krystalochemie, vliv struktury na fyzikální vlastnosti krystalů 3. Systematika minerálů a krystalochemické klasifikace nejdůležitějších skupin minerálů 4. Hlavní skupiny horninotvorných minerálů, geneze a význam 5. Hlavní ložiskotvorné minerály, jejich geneze a význam 6. Mineralogie pegmatitů 7. Hydrotermální mineralizace, alpská parageneze, skarny 8. Horninotvorné minerály magmatitů 9. Horninotvorné minerály regionálně a kontaktně metamorfovaných hornin 10. Mineralogie jednotlivých skupin sedimentů 11. Hlavní supergenní minerály, jejich geneze a význam. 12. Minerály vznikající působením lidské činnosti a jiných organismů 13. Akcesorické minerály 14. Základní procesy vzniků minerálů, endogenní a exogenní
Literatura
  • CHVÁTAL, Marek. Úvod do systematické mineralogie. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2005. 171 s. ISBN 8086821115. info
  • CHVÁTAL, Marek. Mineralogie pro 1. ročník : krystalografie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 169 s. ISBN 8071849987. info
  • SLAVÍK, František, Jiří NOVÁK a Jaroslsav KOKTA. Mineralogie [Slavík, 1974]. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1974. 486 s. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.