GS091 Paleontologie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Absolvování příslušných předmětů podle studijního plánu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
státní zkouška
Výstupy z učení
státní zkouška
Osnova
  • 1. Vznik života Systém – základní charakteristika jednotlivých skupin, fylogenetické vztahy, stratigrafické a paleogeografické rozšíření, využití v geologii 2. Procaryota, Fungi 3. Algobionta 4. Cormobionta 5. Protoctista (Protozoa), 6. Archeocyatha, Porifera, Coelenterata, Vermes 7. Arthropoda 8. Mollusca 9. Bryozoa, Brachiopoda, Echinodermata 10. Hemichordata, Chordata (Vertebrata) 11. Tafonomie a biostratinomie - vznik a typy fosilií, vnitřní a vnější podmínky zachování a destrukce fosilií 12. Paleoekologie – biotické a abiotické faktory, vztahy mezi organizmy, přizpůsobení prostředí, ekologická sukcese 13. Paleobiogeografie – vznik a vývoj areálů, biogeografické členění zemského povrchu, principy a možnosti klimatických výkyvů, změny provincionality organizmů 14. Systematika, taxonomie, klasifikace, nomenklatura 15. Metody paleontologického výzkumu – terénní a laboratorní zpracování 16. Evoluce, vývoj ekosystémů a biotické krize v historii Země 17. Geologická činnost organizmů, horninotvorné fosilie - způsoby tvorby pevných skeletů, změny prostředí vlivem organizmů, organizmy tvořící biogenní nárůsty; organizmy, jejichž kostry a schránky se hromadí jako sedimentární částice
Literatura
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
  • HOUŠA, Václav. Základy taxonomie pro zoopaleontology. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 169 s. info
  • HAQ, Bilal U. a Anne BORESOMA. Introduction to marine micropaleontology. New York: Elsevier, 1978. 375 s. ISBN 0444002677. info
Výukové metody
nerelevantní položka
Metody hodnocení
státní závěrečná zkouška - ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.