GS111 Sedimentární geologie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • 1. Klasifikace klastických sedimentů 2. Klasifikace neklastických sedimentů 3. Texturní a strukturní znaky sedimentů 4. Eroze, transport a sedimentace částic, základní vlastnosti fluid 5. Vulkanoklastika 6. Glacigenní a eolické sedimenty 7. Aluviální a fluviální sedimenty 8. Deltové a jezerní sedimenty 9. Klastická pobřeží a sedimenty mělkého moře 10. Hlubokomořské sedimenty 11. Depoziční prostředí karbonátů 12. Základy sekvenční stratigrafie 13. Principy klasifikací sedimentárních pánví 14. Depoziční pánve spojené s divergentním pohybem desek 15. Depoziční pánve spojené s konvergentním pohybem desek 16. Depoziční pánve spojené s kolizí 17. Subsidenční historie depoziční pánve 18. Termální historie depozičních pánví, problematika tvorby ložisek uhlovodíků
Literatura
  • MCLANE, Michael. Sedimentology. New York: Oxford University Press, 1995. xiii, 423. ISBN 0195078683. info
  • SKOČEK, Vladimír. Petrologie sedimentů. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 130 s. info
  • KUKAL, Zdeněk. Základy sedimentologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 466 s. info
  • KRIST, Ernest a Michal KRIVÝ. Petrológia. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1985. 461 s. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.