IC163 Mass Spectrometric Methods for Supramolecular Chemistry

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Ondřej Jurček, Ph.D. et PhD (přednášející)
Dr. Elina Kalenius (přednášející), Ing. Ondřej Jurček, Ph.D. et PhD (zástupce)
Garance
Ing. Ondřej Jurček, Ph.D. et PhD
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
B.Sc. diploma or equivalent studies
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Course is focused on mass spectrometric methods, concepts, and spectra interpretation from supramolecular chemistry perspective. In addition, basics of tandem mass spectrometry methods and ion mobility mass spectrometry are discussed. Examples on different supramolecular systems and special characteristics of their analyses are given. The course consists of lectures, exercises, MS lab demonstration and exam.
Výstupy z učení
After the course, a student is familiar with the basic concepts of mass spectrometry and methods to be used for analysis of different supramolecular chemistry compounds. A student is able to choose a suitable mass spectrometric method for an analytical problem and to interpret simple mass spectra. Student is familiar with tandem mass spectrometry methods and concept of ion mobility mass spectrometry.
Osnova
  • Monday 4 Nov Lecture 9-11 Introduction and general concepts in Mass Spectrometry Lecture 13-15 Ionization methods for supramolecular chemistry samples (MALDI, ESI) Tuesday 5 Nov Lecture 9-11 Ionization of supramolecules in practice and sample preparation Lecture 13-15 Mass Analyzers (Q, TOF, QQQ, QIT, FTICR, Orbitrap) Wednesday 6 Nov Lecture 9-11 Tandem mass spectrometry of supramolecules (CID, IRMPD, ECD, ER-CID, ion/molecule reactions) Lecture 13-15 Ion mobility mass spectrometry of supramolecules (DT, TIMS, TWIMS) Thursday 7 Nov Lecture 9-11 ESI mass spectra interpretation for supramolecules Exercises 13-16 Preparation of sample analysis plan for supramolecules (6+6 students) Friday 8 Nov Lab practice group 1 (6 students) 9-12 Lab practice group 2 (6 students) 13-16
Výukové metody
Monday 4 Nov Lecture 9-11 Lecture 13-15 Tuesday 5 Nov Lecture 9-11 Lecture 13-15 Wednesday 6 Nov Lecture 9-11 Lecture 13-15 Thursday 7 Nov Lecture 9-11 Exercises 13-16 Friday 8 Nov Lab practice group 1 (6 students) 9-12, Lab practice group 2 (6 students) 13-16
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/IC163