JAC03 Angličtina pro chemiky III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Dlabolová (cvičící)
Luis Carlos Rodriguez, M.Phil. (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Daniela Dlabolová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAC03/01: Út 13:00–14:50 A15/114, D. Dlabolová
JAC03/02: St 15:00–16:50 A15/114, D. Dlabolová
JAC03/03: Po 11:00–12:50 J1, L. Rodriguez
JAC03/04: Čt 11:00–12:50 A15/227, L. Rodriguez
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 59 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět autentickému odbornému textu na úrovni B2 ERR
porozumět mluvenému projevu na odborné téma na úrovni B2 ERR
komunikovat na odborné téma na úrovni B2 ERR
zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam
vyhledat v textu specifické informace
formulovat hlavní myšlenku textu
shrnovat podstatné informace
informovat o svém studiu a výzkumu
porozumět popisu pracovních / výzkumných pozic
napsat životopis na míru vybranému místu
napsat žádost o zaměstnání
vést si patřičně u konkurzu
popsat proces související se studovaným oborem
prezentovat chemická témata z více pohledů
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Výstupy z učení
After the completion of the course the student should be able to:
understand authentic chemical texts at B2 level of CEFR
understand spoken discourse concerning chemical topics at B2 level of CEFR
communicate on a special topic at B2 level of CEFR
skim the text and understand its general meaning
scan the text and find a piece of specific information
formulate the main ideas of the text
summarize relevant information
inform about one´s studies and research
evaluate the relevancy of job descriptions in advertisemets
tailor one´s CV to a selected position
write a letter of job application
behave at a job interview
describe a process
present chemical topics from more than one point of view
apply the acquired skills to new chemical topics
Osnova
 • Green Chemistry
 • Curriculum Vitae
 • Covering Letter
 • Balanced View
 • Expressing Stance
 • Job Interview questions
 • Job Interview Simulation
 • Describing a Process
 • Talking about Trends
 • Use of Visuals in Presenting Research
Literatura
 • ORESKÁ, Alžbeta. English for chemists. 2. preprac. vyd. v Bratislave: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. 191 s. ISBN 8022724181. info
 • WEISE, Karel. Angličtina pro chemiky. Translated by Karel Habersberger. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988. 293 s. info
 • DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info
 • KELLY, Keith. Science. [Oxford]: Macmillan, 2008. 254 s. ISBN 9780230535060. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • BELL, Douglas. Passport to academic presentations : student's book. 1st pub. Reading: Garnet, 2008. 68 l. ISBN 9781859644003. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
 • BLÁHA, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info
 • Anglicko-český chemický slovník. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 550 s. info
 • Dictionary of chemistry. Edited by John Daintith. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 602 s. ISBN 0198609183. info
Výukové metody
semináře odborného anglického jazyka, analýza odborného textu, porozumění čtenému textu, poslechová cvičení, porozumění slyšenému textu, diskuse (ve dvojicích, ve skupinách,společná kontrola), simulace pracovního pohovoru, peer feedback
Metody hodnocení
plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test - podmínkou je 60% správných odpovědí, 80% přítomnost ve výuce
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2011/JAC03/index.qwarp
Kurzy odborné angličtiny 01-04 nejsou povinné, ovšem jsou doporučené. Je vhodné absolvovat je po sobě, kurzy volně navazují. Do vyšších kurzů je možno se přihlásit i bez absolvování nižších kurzů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.