JAZ03 Angličtina pro geografy III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Bc. Anna Bízková Doleželová (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Bc. Anna Bízková Doleželová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAZ03/01: Po 12:00–13:50 J2, A. Bízková Doleželová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 odborný jazyk ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu;
identifikovat hlavní myšlenky;
formulovat hlavní myšlenky;
shrnout odborný text ze svého oboru;
interpretovat informace z textu/mluveného projevu;
používat terminologii probíraných tematických okruhů;
definovat termíny probíraných tematických okruhů;
popsat tabulky a grafy; charakterizovat sladkovodní a oceánský svět;
vysvětlit příčinu a důsledek;
srovnávat probírané jevy vhodnými jazykovými prostředky;
prezentovat probírané jevy a vlastní zkušenosti s využitím základních prezentačních technik;
diskutovat o svých dalších studijních plánech a cestách;
aplikovat získané jazykové znalosti specifika akademické slovní zásoby na další odborná témata
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu;
identifikovat hlavní myšlenky;
formulovat hlavní myšlenky;
shrnout odborný text ze svého oboru;
interpretovat informace z textu/mluveného projevu;
používat terminologii probíraných tematických okruhů;
definovat termíny probíraných tematických okruhů;
popsat tabulky a grafy;
vysvětlit příčinu a důsledek;
srovnávat probírané jevy vhodnými jazykovými prostředky;
prezentovat probírané jevy a vlastní zkušenosti s využitím základních prezentačních technik;
diskutovat o svých dalších studijních plánech a cestách;
aplikovat získané jazykové znalosti specifika akademické slovní zásoby na další odborná témata
Osnova
 • Academic vocabulary, language functions and field topics:
 • Visuals in Physical Geography
 • Visuals in Human Geography
 • Maps
 • Poster presentations
 • Writing CV and covering letter for a positin in a geographic branch
 • Job interview roleplay
 • Argumentation, explaining advantages and disadvantages
Literatura
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 2006. xxv, 728. ISBN 047167950X. info
 • Collins cobuild English grammar. London: HarperCollins Publishers, 1990. xxiii, 486. ISBN 0-00-370257-X. info
 • PETERS, Sarah a Tomáš GRÁF. Nová cvičebnice anglické gramatiky : 8500 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007. info
 • Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995
Výukové metody
kurz odborného jazyka:; analýza odborného textu; cvičení na porozumění čteného/mluveného autentického projevu; cvičení na výslovnost, cvičné testy z gramatiky; cvičení na akademickou a odbornou slovní zásobu; krátké prezentace a diskuse; domácí ústní a písemné úkoly; podpora znalosti terminologie, definic a užitečné slovní zásoby - blended learning (odpovědníky, dril), IS MU
Metody hodnocení
Prezentace, zápočtový test, domácí úkoly (hlavní myšlenky, shrnutí aj.), simulace pracovního pohovoru, 80% aktivní přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2013/JAZ03/index.qwarp
Fariel, R. - Hinds, R. - Berey,D.: Earth Science, Addison-Wesley 1987 High school textbook - available in the faculty library and in lessons.
http://www.nationalgeographic.com
http://www.nasagov.com
http://www.nature.com
Academic writing course. Edited by R. R. Jordan. New ed. London: Collins ELT, 1990. 144 s. ISBN 0-00-370249-9 Další informace viz interaktivní osnova předmětu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.