LFMA011p Mikroskopická anatomie - přednáška

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (přednášející)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Bi2120 Histologie
Předmět je určen pro studenty biologických oborů a další zájemce o humánní mikroskopickou anatomii, kteří již absolvovali předmět Bi2120 Cytologie, histologie, embryologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit humánní mikroskopickou anatomii a histofyziologii jednotlivých orgánů a orgánových soustav, včetně embryonálního vývoje.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen popsat mikroskopickou stavbu jednotlivých orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci jednotlivých orgánů; uplatnit princip korelace mezi stavbou a funkcí na úrovni tkání a orgánů; popsat vývoj a diferenciaci jednotlivých tkání, orgánů a orgánových soustav.
Osnova
 • 1. Mikroskopická stavba kardiovaskulárního systému.
 • 2. Mikroskopická stavba jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva.
 • 3. Mikroskopická stavba jater a slinivky břišní. Přehled vývoje trávicí trubice.
 • 4. Mikroskopická stavba a vývoj močového systému. Nefron - stavba a funkce. Ureter, močový měchýř, urethra.
 • 5. Mikroskopická stavba mužských pohlavních orgánů: varle, odvodné cesty semenné. Spermatocytogeneze (spermatogeneze), spermatohistogeneze (spermiogeneze).
 • 6. Mikroskopická stavba ženských pohlavních orgánů: ovarium, děloha, vagina. Ovulační a menstruační cyklus - vzájemné vztahy. Oogeneze.
 • 7. Přehled vývoje pohlavního systému.
 • 8. Mikroskopická stavba a vývoj žláz s vnitřní sekrecí. Hypofýza, gl. thyreoidea, gll. parathyreoideae, nadledvina, epifýza, Langerhansovy ostrůvky.
 • 9. Mikroskopická stavba a vývoj centrálního a periferního nervového systému. Mozek, mozeček, nervová ganglia, periferní nerv.
 • 10. Mikroskopická stavba smyslových orgánů I. Orgán zraku. Stavba oční koule, víčka a slzného ústrojí. Přehled vývoje oka.
 • 11. Mikroskopická stavba smyslových orgánů II. Orgán sluchu a rovnováhy. Přehled vývoje ucha.
 • 12. Mikroskopická stavba kůže a kožních adnex. Přehled vývoje kůže.
 • 13. Vývoj tělních dutin.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1. info
 • SADLER, T. W. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2011. xviii, 414. ISBN 9788024726403. info
 • KAPELLER, Karol a Viera POSPÍŠILOVÁ. Embryológia človeka: učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta, 2001. 370 s. ISBN 80-8063-072-0. info
 • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. Translated by Radomír Čihák. 1. české vyd. Praha: Grada, 2012. xx, 556. ISBN 9788024737294. info
 • MESCHER, Anthony L. Junqueira's basic histology : text and atlas. 13th ed. New York: McGraw-Hill Medical, 2013. xi, 544. ISBN 9781259072321. info
 • OVALLE, William K., Patrick C. NAHIRNEY a Frank H. NETTER. Netter's essential histology. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2013. xv, 517. ISBN 9781455706310. info
 • YOUNG, Barbara. Wheater's functional histology : a text and colour atlas. 5th ed. [Oxford]: Churchill Livingstone, 2006. x, 437. ISBN 044306850X. info
 • MOORE, Keith L., T. V. N. PERSAUD a Mark G. TORCHIA. The developing human : clinically oriented embryology. 9th ed. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier, 2013. xix, 540. ISBN 9781437720020. info
 • SADLER, T. W. a Jan LANGMAN. Langman's medical embryology. Illustrated by Jill Leland. 11th ed. Baltimore, Md.: Lippincott Williams & Wilkins, 2010. ix, 385. ISBN 9781605476568. info
 • LOWE, James S. a Peter G. ANDERSON. Stevens and Lowe´s Human Histology. 4th. : Elsevier, 2015. ISBN 978-0-7234-3502-0. info
 • VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8453-7. info
  neurčeno
 • VACEK, Zdeněk. Embryologie : učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 255 s. ISBN 9788024712673. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Písemná závěrečná zkouška.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/vyuka
Veškeré informace o výuce včetně zkušebních termínů jsou zveřejněny na vývěsce Ústavu histologie a embryologie, Kamenice 3 před mikroskopickým sálem, na www. stránkách ústavu nebo v IS. Studenti mohou pro přípravu ke zkoušce využívat elektronické atlasy na přístupné z webových stránek Ústavu.
Information about the course is available on pinboards located in front of the Microscopic Hall and on the web site of the Department, where also the electronic resources can be reached.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: Společně s kurzem VLHE0322p Histologie a embryologie II - přednáška.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.