M1160 Úvod do programování I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Aleš Zlámal (cvičící)
Garance
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 16:00–17:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M1160/01: Pá 14:00–15:50 A215, A. Zlámal
M1160/02: Čt 14:00–15:50 A215, A. Zlámal
M1160/03: Po 10:00–11:50 A215, A. Zlámal
M1160/04: St 14:00–15:50 B117, A. Zlámal
M1160/05: Út 10:00–11:50 A215, A. Zlámal
M1160/06: Po 14:00–15:50 B117, A. Zlámal
Předpoklady
!( FI:IB001 Úvod do prog. skrze C )
Předmět Úvod do programování I předpokládá základní znalosti obsluhy počítače PC (na uživatelské úrovni).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Úvod do programování I má za úkol seznámit studenty se základními principy používanými při řešení problémů na počítači. Zmíněný předmět je vyučován s pomocí programovacího jazyka C.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
navrhnout algoritmus řešící zadaný problém;
zapsat algoritmus v programovacím jazyce C;
provést odladění programu.
Osnova
 • Základní pojmy, jednotky informace.
 • Základy algoritmizace - fáze zpracování úlohy na počítači. Algoritmus - vlastnosti algoritmu, způsoby zápisu algoritmu, tvorba jednoduchých algoritmů.
 • Programovací jazyky - překladač. Programovací jazyk C. Základní lexikální jednotky jazyka C. Struktura programu v jazyce C.
 • Příkazy jazyka C - funkce vstupu a výstupu, přiřazovací příkaz, složený příkaz, podmíněný příkaz, příkazy cyklu.
 • Typy dat - celočíselné typy, typ char, reálné typy, výčtové typy.
 • Příkaz switch.
 • Strukturované typy dat - typ pole, řetězce.
 • Typ ukazatel.
 • Vyhledávací a řadící algoritmy - lineární a binární vyhledávání, řadící metody SelectSort, BubbleSort a InsertSort.
 • Podprogramy (funkce). Formální a skutečné parametry, globální a lokální objekty.
Literatura
 • HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009. 271, viii. ISBN 9788072323838. info
 • KERNIGHAN, Brian W. Programovací jazyk C. Edited by Dennis M. Ritchie. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 286 s. ISBN 802510897X. info
 • Učíme se programovat v jazyce C. Edited by Václav Kadlec. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. xiii, 277. ISBN 8072267159. info
Výukové metody
Teoretické přednášky s příklady - 2 hodiny týdně (účast je nepovinná), praktická cvičení - 2 hodiny týdně (cvičení probíhá v počítačové učebně, účast na něm je povinná a studenti také musí úspěšně napsat vnitrosemestrální písemky a vypracovat domácí úlohy).
Metody hodnocení
Kolokvium bude probíhat v počítačové učebně, kde studenti budou vytvářet program řešící zadaný problém. Dále bude následovat rozprava nad řešeným problémem.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/Vyuka/Vyuk2.html
Předmět Úvod do programování I nepředpokládá u studentů žádné vstupní znalosti z oblasti programování a návrhu algoritmů.
Jedná se o předmět, který je ukončen kolokviem. Kolokvium je realizováno písemnou formou (u počítače) a následnou rozpravou nad řešeným problémem. Jestliže má být student ke kolokviu připuštěn, je nezbytné, aby měl zápočet ze cvičení (tj. je nezbytné, aby splnil všechny požadavky nutné k získání zápočtu). Studenti opakující tento předmět, kteří mají zápočet z minulého roku, jsou povinni cvičení absolvovat, opět splnit veškeré požadavky v něm kladené a získat tak zápočet znovu (zápočty z minulých let se v žádném případě neuznávají). Udělení zápočtu je v kompetenci cvičícího příslušné cvičební skupiny. Cvičení k tomuto předmětu probíhá v počítačové učebně.
K získání zápočtu je nutná účast na cvičeních, plnění všech úkolů zadávaných cvičícím (tj. napsání a odladění programů řešících zadaný problém) a úspěšné napsání průběžných písemek. Student, který se účastní cvičení je povinen znát látku, která byla probírána na předešlých přednáškách a cvičeních.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.