M9011 Pedagogická praxe z matematiky 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/30. 30h. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (přednášející)
RNDr. Marta Farková, CSc. (pomocník)
Garance
RNDr. Pavel Šišma, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
M9001 Pedagogická praxe z matematiky || M9003 Průběžná pedag. praxe z matem. || MA003 Průběžná ped. praxe z matem. 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe je zaměřena na praktické vedení výuky matematiky pod dohledem přítomného učitele. Zahrnuje minimálně 10 vyučovacích hodin náslechů a minimálně 10 vyučovacích hodin výstupů. Student se věnuje také provozním otázkám školy. Praxe předpokládá znalost středoškolské matematiky, její vzdělávací cíle a osnovy matematiky. Praxe je hodnocena učitelem příslušné školy a vedoucím praxe.
Osnova
  • - Provoz školy, pedagogická dokumentace - Výuka matematiky na škole - osnovy ZŠ, gymnázia - Vybavení pro výuku matematiky - Příprava na hodinu matematiky - Vlastní výuka matematiky - Kontrola výsledků výuky - Vedení pedagogické dokumentace
Literatura
  • PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. ISBN 8072544748. info
Výukové metody
Hospitace ve výuce a vlastní vedení výuky.
Metody hodnocení
Student absolvuje minimálně 10 hodin náslechů a 10 hodin vlastních výstupů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
praxi lze vykonat jako souvislou nebo průběžnou na vybrané střední škole.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.