M9531 Repetitorium matematiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 M6,01011
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 30 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehledné shrnutí základních partií učitelského studia matematiky, s důrazem na interdisciplinární vazby. Absolvování kurzu pomůže studentům v přípravě na státní závěrečnou zkoušku z matematiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- schopen uceleně pohovořit o základních tématech učitelského studia matematiky;
- mít připraveny podklady pro jednotlivé státnicové okruhy.
Osnova
 • Přehledné shrnutí základních partií učitelského studia matematiky, s důrazem na interdisciplinární vazby, dle požadavků ke státní zkoušce z matematiky.
Literatura
 • DOŠLÁ, Zuzana a Jaromír KUBEN. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003. 215 s. skriptum. ISBN 80-210-3121-2. info
 • NOVÁK, Vítězslav. Integrální počet v R. 3., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 85 s. ISBN 80-210-2720-7. info
 • DOŠLÁ, Zuzana a Ondřej DOŠLÝ. Metrické prostory : teorie a příklady. 2. přeprac. vyd., Dotisk se. Brno: Masarykova univerzita, 2000. [iii], 83. ISBN 8021013281. info
 • DOŠLÁ, Zuzana a Ondřej DOŠLÝ. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1999. iv, 143. ISBN 8021020520. info
 • NOVÁK, Vítězslav a Zuzana DOŠLÁ. Nekonečné řady. Prvni dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 120 s. skripta. ISBN 80-210-1949-2. info
 • ROSICKÝ, Jiří. Algebra. 2. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 140 s. ISBN 802100990X. info
 • KUČERA, Radan a Ladislav SKULA. Číselné obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 95 s. ISBN 80-210-1965-4. info
 • HORÁK, Pavel a Josef JANYŠKA. Analytická geometrie. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 155 s. ISBN 80-210-1623-X. info
Výukové metody
Přednáška kombinovaná s praktickými aplikacemi, samostatné řešení problémů studenty.
Metody hodnocení
Shrnující přednášky učitelů, aktivní účast studentů.
Informace učitele
Program pro aktuální semestr - viz písemná informace všem přihlášeným studentům prostřednictvím IS MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/M9531