MUC71 Informační technologie ve středoškolské matematice

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Roman Plch, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MUC71/01: Út 14:00–15:50 MP1,01014, R. Plch, J. Vondra
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 23 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/23, pouze zareg.: 0/23, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/23
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: vybrat a používat matematické programy dle probíraného tematického celku; využívat počítač při přípravě na výuku matematiky; využívat počítač, web, interaktivní tabuli při výuce matematiky; vytvořit pracovní list, hru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vybrat a používat matematické programy dle probíraného tematického celku; - využívat počítač při přípravě na výuku matematiky; - využívat počítač, web, interaktivní tabuli při výuce matematiky; - vytvářet pracovní listy, výukové hry a testy; - ovládat program pro dynamickou geometrii Geogebra.
Osnova
 • 1. Matematika a web2.0 (online programy a úložiště matematické obsahu)
 • 2. Matematický text na webu, v PDF-formátu a čtečkách e-knih
 • 3. Systémy počítačové algebry ve výuce
 • 4. Programy dynamické geometrie (Cabri, Geogebra)
 • 5. Interaktivní tabule a její programy
Literatura
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Nestandardní úlohy s počítačem v 9. třídě. In Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2010. s. 63-67, 4 s. ISBN 978-80-86843-29-2. info
 • FUCHS, Eduard. O výchově učitelů v Čechách (a samozřejmě i na Moravě). 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2010. s. 103-110, 8 s. ISBN 978-80-7378-142-2. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel PECH. On introduction of quadratic function by computers at school. South Bohemia Mathematical Letters, České Budějovice: University of south Bohemia, 2010, roč. 17, č. 1, s. 51-60. ISSN 1804-1450. info
 • PLCH, Roman, Petra ŠARMANOVÁ a Robert MAŘÍK. Tvorba interaktivních testů pomocí systému AcroTeX. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, 2010, roč. 20, č. 4, s. 266-291. ISSN 1211-6661. Příručka k tvorbě interaktivních testů z webu Mi21. URL info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. Informační technologie ve výuce aneb Moodle v síti škol. 2008. Workshop v rámci konference Informační gramotnost info
 • PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech. In Technologie pro e-vzdělávání. 1. vydání. Praha: ČVUT FEL Praha, 2007. s. 31-38, 8 s. ISBN 978-80-01-03756-0. URL info
 • FUCHS, Eduard a Dag HRUBÝ. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Čtyřletá gymnázia. První. Praha: Prometheus, 2006. 72 s. ISBN 80-7196-325-9. info
 • PLCH, Roman. Využití systémů počítačové algebry ve výuce matematiky. In University of South Bohemia Department of Mathematics Report Series. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Ćeských Budějovicích, 2005. s. 145-159, 15 s. ISSN 1214-4681. info
 • Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Edited by Milan Hejný - Jarmila Novotná - Naďa Vondrová. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. viii, 212. ISBN 8072901893. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom multimediálním textu. In Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2004. s. 69-72, 4 s. ISBN 80-86843-01-7. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom netradičním využití počítačů ve výuce matematiky. Department of Mathematics Report Series, České Budějovice: University of South Bohemia, 2004, roč. 12, č. 1, s. 7-10. ISSN 1214-4681. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2004. 108 s. Standardy. ISBN 80-7196-294-5. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom netradičním využití počítačů ve výuce matematiky. Department of Mathematics Report Series, České Budějovice: University of South Bohemia, 2003, roč. 11, č. 1, s. 223-230. ISSN 1214-4681. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Recenze knihy. Hejný,M., Kuřina F.: Dítě, škola a matematika. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Praha: JČMF, 2002, roč. 47, č. 1, s. 67-68. ISSN 0032-2423. info
 • PLCH, Roman. Internet pro učitele matematiky. In Počítačová podpora výuky matematiky. Brno: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, 2001. 53 s. skripta pro distanční vzdělávání. info
 • FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. 2. upravené vydání. Praha: Prometheus, 2001. 148 s. ISBN 80-7196-095-0. info
 • PLCH, Roman. Export Mapleovských zápisníků do TeXu. Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 1998, roč. 8, 3-4, s. 138-144. ISSN 1211-6661. info
 • FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 148 s. ISBN 80-7196-095-0. info
 • PLCH, Roman. Internet pro učitele matematiky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1997. 44 s. ISBN 80-7196-090-X. info
Výukové metody
Seminář jednou týdně po dvou hodinách formou praktické výuky v počítačové učebně.
Metody hodnocení
Seminář je zakončen klasifikovaným zápočetem. Pro získání zápočtu je nutná docházka a vypracování domácích úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.