Z2062c Geografická kartografie-cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (přednášející)
Mgr. Šimon Leitgeb (cvičící)
Mgr. Dajana Snopková (cvičící)
Mgr. Kateřina Trojanová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z2062c/01: Po 14:00–14:50 Z1,01001b, Š. Leitgeb, D. Snopková, K. Trojanová
Z2062c/02: Po 16:00–16:50 Z1,01001b, Š. Leitgeb, D. Snopková, K. Trojanová
Z2062c/03: Po 12:00–12:50 Z1,01001b, Š. Leitgeb, D. Snopková, K. Trojanová
Z2062c/04: Po 13:00–13:50 Z1,01001b, Š. Leitgeb, D. Snopková, K. Trojanová
Předpoklady
NOW ( Z2062p Geografická kartografie ) && ( PROGRAM ( B - GEK ) || KREDITY_MIN ( 30 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty praktickými aspekty analogové a digitální kartografie a geoinformatiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět základním principům katrografie a geoinformatiky;
- používat základní GIS softwary;
Osnova
  • 1. Vymezení a definice prostorových dat, informací a znalostí. Vztah k neprostorovým datům a informacím. Kartografie a geoinformatika. 2. Postavení kartografie v systému věd, vztahy k jiným vědním disciplínám. Definice a předmět výzkumu kartografie. Analogová a digitální kartografie. Vývoj kartografie jako vědy. Kartografie a geografie. 3. Kartografické vyjadřovací prostředky. Metody znázorňování obsahu topografických, geografických a tematických map. Anamorfní mapy. Kartografický jazyk. Kartografická interpretace 4. Definice, základní činitelé a metody generalizace. Postupy a řešení v klasické a počítačové kartografii. Generalizace prvků obsahu map: topografických, tematických, geografických. 5. Přehled kartografických technik a měření. Metody kartometrie. Uplatnění kartometrie v topografii a tematické kartografii 6. Dějiny kartografie 7. Moderní technologie a kartografie: GIS, GPS, DPZ: základní trendy a poznatky. 8. Úvod do geoinformatiky 9. Teorie prostorové vědy 10. Kartografická vizualizace. 11. Organizace kartografů a uživatelů geografických dat v ČR, Evropě a ve světě (ICA, ISPRS, FIG, EUROGI, AGILE, GISIG, aj.) 12. Globální projekty a úloha kartografie a GIS při jejich řešení. 13. Úloha geografické informace v globální informační společnosti.Kartografie a nová ekonomika. Tržní hodnota kartografických a geografických informací.
Literatura
  • PRAVDA, Ján. Stručný lexikón kartografie. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved, 2003. 325 s. ISBN 8022407631. info
  • DEMERS, Michael N. Fundamentals geographic information systems. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2000. xiii, 498. ISBN 0471314234. info
  • ČAPEK, Richard, Miroslav MIKŠOVSKÝ a Ludvík MUCHA. Geografická kartografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 373 s. ISBN 8004251536. info
  • LAUERMANN, Lubomír. Technická kartografie. Díl I. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 1975. 346 s. info
Výukové metody
Praktická cvičení analogové a digitální kartografie.
Metody hodnocení
Kartografická cvičení jsou bodována dle dosažené body dle náročnosti cvičení, přičemž student musí v průběhu semestru dosáhnout minimálně více než 60% bodů. Podrobné podmínky jsou sděleny v úvodní hodině semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
předmět nutno zapsat v 1. ročníku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Z2062c