Z5004 Akademické dovednosti 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šimon Fiala (pomocník)
Garance
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z5004/01: Čt 12:00–12:50 Z5,02004, J. Burianová
Z5004/02: Čt 13:00–13:50 Z5,02004, J. Burianová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 90 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 34 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/34, pouze zareg.: 0/34
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provést studenta jednotlivými etapami tvorby a prezentace bakalářské práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vytvořit harmonogram prací na bakalářské práci
provádět rešerše na vybrané téma
správně citovat použitou literaturu
správně vytvořit grafické a tabelární přílohy práce
Osnova
 • úvod - co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a obhájit
  timemanagement - tipy a triky, jak si jednotlivé činnosti zorganizovat, jak se vyhnout prokrastinaci
  rešerše literatury
  citace literatury
  základy prezentování
  shrnutí
Literatura
  doporučená literatura
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. Vydání 1., Praha 2014, dot. Praha: Academia, 2014. 533 stran. ISBN 9788020023278. info
 • LUDWIG, Petr. Konec prokrastinace : jak přestat odkládat a začít žít naplno. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2013. 271 stran. ISBN 9788087270516. info
 • FRANCÍREK, František. Bakalářská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Arti, 2012. 61, 51. ISBN 9788090528710. info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X. PURL url info
 • KRATOCHVÍL, Jiří. Pravidla psaní odborného článku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5922-1. URL info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Věra ELIÁŠOVÁ, Ludmila MORAVCOVÁ, Martina ANTLOVÁ, Petr SEJK a Marek STEHLÍK. Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. 2., revid. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5836-1. Url info
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Část výuky bude probíhat formou přednášek, větší část formou praktických úkolů, diskusí, vzájemným hodnocením. Výuka bude přizpůsobena také dotazům a potřebám studentů.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za docházku, aktivní účast v hodině, zpracování úkolů.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.