Z8876 Paleoklimatologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z8876/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Dobrovolný, D. Nývlt
Předpoklady
Základní znalosti z fyzické geografie a historické geologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Klima planety Země je velmi dynamickým systémem, který se od počátku vzniku zemské atmosféry měnil na různých časových škálách v souvislosti se změnami vnějších i vnitřních klimatotvorných faktorů. Mezi hlavní vnitřní faktory změn klimatu v minulosti planety Země patřil geotektonický vývoj kontinentů a oceánů ovlivňující vulkanickou činnost a následně oceánské a atmosférické proudění. Hlavními vnějšími faktory jsou astronomické faktory související se změnami orbitálních parametrů Země a se změnami intenzity slunečního záření. Přednáška má za cíl shrnout hlavní příčiny změn klimatu planety Země na různých časových škálách od geotektonických cyklů trvajících stovky miliónů let až po mezi-roční změny zaznamenané ve vybraných přírodních a antropogenních archívech. Vedle role klimatotvorných faktorů je pozornost věnována také kolísáním souvisejícím s vnitřní variabilitou klimatického systému. Změny klimatu v historii Země jsou dány do souvislosti se současnou globální změnou klimatu a jejími pravděpodobnými příčinami. Je podán přehled dostupných databází využitelných k rekonstrukci klimatu a přehled hlavních metod používaných ke kvantitativní rekonstrukci klimatu včetně odhadů nejistot. Předmět navazuje a dále rozvíjí informace vyučované v předmětu Z0151 Změny a kolísání klimatu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen: - pochopit vztahy mezi geologickým vývojem planety Země a formováním klimatu; - vysvětlit příčiny a důsledky klimatických změn vedoucích k utváření klimatu na různých časových škálách; - aplikovat základní paleoklimatické techniky při studiu přírodních a antropogenních archívů.
Osnova
  • 1. Vývoj klimatu planety Země na geologických škálách (DN) 2. Datovací metody (DN) 3. Ledovcová jádra a změny globálního zalednění (DN) 4. Vodní prostředí, mořské a jezerní sedimenty (DN) 5. Suchozemská prostředí, sprašové série, organické sedimenty (DN) 6. Abiotická proxy v přírodních záznamech – fyzikální a chemické metody (DN) 7. Biologická proxy v přírodních záznamech (DN, příp. externí) 8. Dendroklimatologie (PD) 9. Využití antropogenních archívů pro rekonstrukci klimatu (PD) 10. Statistická analýza paleoklimatických dat I, principy kvantitativní rekonstrukce (PD) 11. Statistická analýza paleoklimatických dat II, verifikace a odhady nejistot (PD) 12. Paleoklimatické modelování (PD)
Literatura
    doporučená literatura
  • MÉLIÈRES, Marie-Antoinette a Chloé MARÉCHAL. Climate change: past, present and future. Translated by Erik Geissler - Catherine Cox. First published. Oxford, UK: Wiley Blackwell, 2015. xvii, 391. ISBN 9781118708514. info
  • BRADLEY, Raymond S. Paleoclimatology : reconstructing climates of the quaternary. 3rd ed. Amsterdam: Elsevier, 2015. xx, 675. ISBN 9780123869135. info
  • Climate change 2013 : the physical science basis : Working Group I contribution to the Fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Edited by Thomas Stocker. 1st pub. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2014. xi, 1535. ISBN 9781107661820. info
  • CRONIN, Thomas M. Paleoclimates : understanding climate change past and present. New York [N.Y.]: Columbia University Press, 2010. xviii, 441. ISBN 9780231144940. info
  • RUDDIMAN, W. F. Earth's climate : past and future. 2nd ed. New York [N.Y.]: W.H. Freeman and Company, 2008. xx, 388. ISBN 9780716784906. info
  • WALKER, M. J. C. Quaternary dating methods. Chichester, West Sussex, England: J. Wiley, 2005. xvii, 286. ISBN 0470869275. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek doplněných cvičeními, ve kterých posluchači představí vlastní prezentace na vybrané téma a prakticky si vyzkouší postupy kvantitativní rekonstrukce s vybranými proxy-daty. Ke každému přednáškovému bloku je doporučována další studijní literatura.
Metody hodnocení
Přednáška v rozsahu 2 hod týdně; cvičení v rozsahu 1 hod týdně. Hodinová dotace na cvičení bude využita ke studentským prezentacím vybraných témat, která budou hodnocena.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.