Z8989 Vybrané problémy kartografické vizualizace

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šimon Leitgeb (cvičící)
Mgr. Kateřina Trojanová (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 Z4,02028
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8989/01: Čt 17:00–17:50 Z1,01001b, K. Trojanová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prezentovat specifika tematické kartografie se zaměřením na vybrané obory např. zdravotnictví, krizový management apod. Pozornost je věnována zejména datovým zdrojům, vhodným kartografickým metodám a jejich hodnocení.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni prozumět problematice vizualizace vícerozměrných a temporálních dat a způsobu jejich prezentace na tištěných a elektronických médiích. Budou schopni zpracovat, analyzovat a prezentovat uvedená data pro různé uživatelské skupiny.
Osnova
  • 1. Vymezení pojmů. 2. Specifika uživatelů z hlediska kartografické tvorby. 3. Příklady vizualizací dat 4. Kartografické metody a přístupy k prezentaci dat 5. Explorační metody 6. Základní nástroje pro exploraci 7. Datové zdroje v České republice 8. Datové zdroje - svět 9. Zdravotnictví v rámci prostorových datových infrastruktur
Literatura
  • GIS in public health practice. Edited by Ravi Maheswaran - Massimo Craglia. Boca Raton: CRC Press, 2004. xi, 308. ISBN 0415306558. info
  • CROMLEY, Ellen K. a Sara MCLAFFERTY. GIS and public health. New York, N.Y.: Guilford Press, 2002. xx, 340. ISBN 1572307072. info
  • Spatial analysis, GIS, and remote sensing applications in the health sciences. Edited by Donald Patrick Albert - Wilbert M. Gesler - Barbara Levergood. Chelsea, Mich.: Ann Arbor Press, 2000. xi, 217. ISBN 1575041014. info
Výukové metody
Přednášky s praktickými řešenými příklady. Cvičení formou samostatné práce.
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Z8989