ZD013 Příprava dizertační práce III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/15. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
školitel (cvičící), doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (zástupce)
RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
ZD012 Příprava dizertační práce II || ZD012FG Příprava disertační práce II || ZD012KG Příprava disertační práce II || ZD012RG Příprava disertační práce II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.