ZD021 Prvoautorský článek Web of Science

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem publikace by mělo být seznámení odborné veřejnosti s rešerší literatury k řešenému tématu včetně návrhu metodiky dizertační práce.
Osnova
  • 1. Rešerše literatury k řešenému tématu (domáci i zahraniční)
  • 2. Možné postupy řešení
  • 3. Použité zdroje dat
  • 4. Navržena metodika práce
Literatura
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Marta MATTHAEIDESOVÁ a Marta NOVÁKOVÁ. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník, odbor knižničná a informačná veda. Edited by Ladislav Ďurič - Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. ISBN 8008028181. info
Výukové metody
Teoretická příprava
Metody hodnocení
veřejná prezentace
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Prvoautorský článek Web of Science.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.