ZD350 Základy vědecké práce a příprava vědecké publikace

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Robert Osman, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Robert Osman, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Robert Osman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními technikami a strategiemi při psaní odborného článku. Dílčím cílem je samotný trénink psaní.
Výstupy z učení
Student díky předmětu získá povědomí o základních scientrometrických ukazatelých, bude schopný výběru vhodného časopisu, bude znát všechny náležitosti recenzního řízení, bude rozumět základním taktikám publikační strategie a bude schopný samostatně plánovat svou tvůrčí práci.
Osnova
  • Předmět je rozdělen do tří bloků. První blok se věnuje technické stránce publikování, druhý blok procesu recenzního řízení a třetí blok poté samotné přípravě manuskriptu.
  • Blok I: vědecké identifikátory (ResearcherID, ORCID); vědecké sociální sítě (Academia.edu, ResearchGate); vědecké databáze (WoS, SCOPUS); vědecké metriky (IF, H-index); ranking časopisů; výběr vhodného časopisu; základní publikační strategie.
  • Blok II: proces recenzního řízení; příprava manuskriptu; příprava průvodního dopisu; nahrání do systému; recenzní posudky; vypořádání recenzních posudků; reakce na recenzní posudky; publikace; diseminace; délka recenzního řízení; základní publikační strategie.
  • Blok III: formální náležitosti článku; struktura vědeckého článku; rozsah článku; plánování struktury; jak začít psát; první verze; první revize; druhá verze; druhé revize; draft manuskriptu.
Výukové metody
přednáška, diskuse, vlastní psaní textu
Metody hodnocení
Hodnoceny budou především tři hlavní výstupy z kurzu a to:
1. výběr časopisu;
2. draf manuskriptu z diplomové práce;
3. závěrečná diskuse.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.