ZX100 Odborná praxe z geografie a kartografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2 týdny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je umožnit studentům aplikovat získané znalosti při řešení reálných úkolů v instituci, zaměstnávající profesionální geografy, a seznámit je s činností instituce. Kurz pro to vytváří podmínky. Zaměření činnosti těchto pracovišť je tematicky různorodé a odpovídá šířce současné geografie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- bude schopen se orientovat na trhu práce v odborných institucích podle své studijní specializace;
- získá zkušenosti plněním konkrétních úkolů ve vybrané instituci;
- získá kontakty do praxe;
Osnova
  • 1. Úvodní informační schůzka
  • 2. Vlastní praxe (trvání 10 pracovních dnů)
  • 3. Závěrečné hodnocení
Literatura
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Důležitost zapojení studentů do řešení problémů praxe. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 10-37, 27 s. ISBN 978-80-210-4482-1. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou stáže v instituci. Výběr konkrétního pracoviště závisí na preferencích studenta a ochotě pracoviště stáž umožnit. Studenti si mohou praxi vyjednat samostatně v instituci odpovídající jejich odbornému zaměření (po konzultaci s učiteli kurzu) nebo si vyberou ze seznamu institucí spolupracujících s Geografickým ústavem MU, s nimiž byla možnost praxe předem dohodnuta. Seznam těchto institucí je každoročně doplňován a obměňován. Konkrétní termín praxe a náplň činnosti je vždy předmětem individuální dohody mezi studentem a daným pracovištěm. Délka stáže je 10 pracovních dnů.
Metody hodnocení
Absolvování praxe lze doložit jedním ze dvou způsobů:
1. Předložením výsledků práce, vykonané v průběhu praxe
2. Odevzdáním zprávy o průběhu a výsledcích stáže (podle předem dané osnovy).
V obou případech musí být dokument předložen v písemné podobě a podepsán kontaktní osobou pracoviště, kde praxe probíhala.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2015/ZX100/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.