ZX402 Globální problémy lidstva

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Pavla Wernerová (pomocník)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 Z5,02004
Předpoklady
PROGRAM ( N - UCZ ) || PROGRAM ( N - UCB ) || PROGRAM ( N - UCM ) || PROGRAM ( N - UCC )|| PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - CH ) || PROGRAM ( N - FY ) || KREDITY_MIN ( 90 ) || ( FAKULTA ( FF ) && PROGRAM ( N - SS ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 55 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti učitelských kombinací jsou jen minimálně připravováni na průřezová témata Rámcového vzdělávacího programu. Cílem předmětu je posílení interdisciplinárního pohledu na vzájemnou provázanost vybraných environmentálních, sociálních, a ekonomických procesů a jevů ve světě.
Výstupy z učení
Studenti porozumí komplexností současných globálních problémů a získané poznatků a dovedností pak uplatní při praktické realizaci ve středoškolské výuce.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky - globalizace, globalistika, globální témata a globální problémy
 • 2. Klasifikace globálních problémů, jejich hierarchie a souvislosti
 • 3. Demografický problém
 • 4. Problém výživy
 • 5. Problém energetický a surovinový
 • 6. Sociálně-ekonomická zaostalost méně rozvinutých (rozvojových) zemí
 • 7. Globální problémy chudoby a zadlužení
 • 8. Zdravotní stav obyvatelstva
 • 9. Ekologické globální problémy I
 • 10. Ekologické globální problémy II
Literatura
  doporučená literatura
 • MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 419 s. ISBN 9788024615806. info
 • JENÍČEK, Vladimír a Jaroslav FOLTÝN. Globální problémy světa v ekonomických souvislostech. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 2010. xix, 324. ISBN 9788074003264. info
 • Globalizace a globální problémy : sborník textů k celouniverzitnímu kurzu "Globalizace a globální problémy" 2005-2007. Edited by Jana Dlouhá - Jiří Dlouhý - Václav Mezřický. Praha: Univerzita Karlova, 2006. 312 s. ISBN 808707601X. info
 • KUNC, Karel a Ladislav SKOKAN. Globální problémy :(úvod do geoglobalistiky). Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1999. 186 s. ISBN 80-7044-235-2. info
 • JENÍČEK, Vladimír. Vyvážený rozvoj : na globální a regionální úrovni. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. xv, 132. ISBN 9788074001956. info
 • MUSIL, Petr. Globální energetický problém a hospodářská politika : se zaměřením na obnovitelné zdroje. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xiii, 204. ISBN 9788074001123. info
 • KADRNOŽKA, Jaroslav. Globální oteplování Země : příčiny, průběh, důsledky, řešení. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2008. 467 s. ISBN 9788021434981. info
 • MATĚJČEK, Tomáš. Globální problémy : fyzickogeografické aspekty. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 54 s. ISBN 9788070449837. info
 • KELLER, Jan. Globální problémy - nové iniciativy, nová literatura. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 30, č. 4, s. 523-526. ISSN 0038-0288. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou jsou přednášky s výukovými prezentacemi a samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Kolokvium - závěrečná rozprava nad seminární prací - aplikací vybrané problematiky do výuky na střední škole.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.