Bi7014 Seminář (podle zaměření DP) I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 15:00–16:50 F01B1/709
Předpoklady
Žádné, jedná se o seminář k diplomové práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prezentace průběžných výsledků studenta s ohledem na téma jeho diplomové práce. Student se zároveň seznámí s prezentacemi a tématy ostatních studentů magisterského studia a osvojí si základy přípravy prezentací a prezentačních dovedností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat s vědeckými informacemi,
- vytvořit prezentaci na odborné téma,
- prezentovat metodické postupy,
- prezentovat výsledky vlastního výzkumu,
- diskutovat vědecké poznatky v oblasti matematické biologie.
Osnova
  • Práce s vědeckými informacemi,
  • Prezenatce postupu studentských prací,
  • Diskuse s vedoucími prací, učiteli, a ostatními studenty nad řešenými tématy.
Literatura
    doporučená literatura
  • HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Prezentační dovednosti. 2. upr. vyd. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 172 s. ISBN 9788090396296. info
  • KUBÁLEK, Tomáš a Markéta KUBÁLKOVÁ. Prezentační program Microsoft Office PowerPoint : verze 2007 CZ. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2009. 82 s. ISBN 9788024515236. info
    neurčeno
  • RIFFENBURGH, R. H. Statistics in medicine. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2006. xli, 622. ISBN 0120887703. info
Výukové metody
Prezentace prostřednictvím Microsoft Teams podporované Power Pointovými prezentacemi.
Diskuse nad prezentovanými tématy studentských prací.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za
prezentaci odborného tématu práce,
prezentaci výsledků práce,
aktivní účast na 80 % hodin.
Informace učitele
V podzimním semestru 2020 proběhne výuka on-line přes MS Teams v čase určeném rozvrhem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.