Bi7802 Zoologický seminář III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Sychra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–14:50 B11/306
Předpoklady
Bi6801 Zool. sem. II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zásady vědecké práce v zoologii, informace o postupu řešení diplomových prací, aktuální přednášky domácích a zahraničních odborníků.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s aktuálními směry zoologického výzkumu, úrovní a náplní řešených disertačních prací.
Osnova
  • Postavení zoologie v systému biologických věd a její členění, zoologická pracoviště na fakultě, hlavní zaměření výzkumné a vzdělávací činnosti. Informační zdroje, české a zahraniční odborné časopisy, current contents, internet, služby Univerzitní knihovny a fakultní knihovny a studovny.
Literatura
  • Invertebrate zoology. Edited by D. T. Anderson. 2nd ed. Melbourne: Oxford University Press, 2001. xi, 476. ISBN 0195513681. info
  • ALOI, Jane a Gina ERICKSON. Student study guide to accompany General Zoology. Boston: WCB McGraw-Hill, 1999. vi, 266 s. ISBN 0-697-34558-0. info
  • Invertebrate zoology. Edited by Edward E. Ruppert - Robert D. Barnes. 6th ed. Fort Worth: Saunders, 1994. xii, 1056. ISBN 0-03-026668-8. info
Výukové metody
Seminář se zvanými přednáškami.
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.