C2857 Technologie a materiály konzervování a restaurování nábytku

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Radek Ryšánek (přednášející)
Ing. Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
pro studenty chemie konzervování-restaurování
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět technologie konzervování a restaurování nábytku poskytuje komplexní vědomosti a intelektuální dovednosti v oblasti technologie zpracování dřeva a v oblasti konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby.
Výstupy z učení
Předmět technologie konzervování a restaurování nábytku poskytuje komplexní vědomosti a intelektuální dovednosti v oblasti technologie zpracování dřeva a v oblasti konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby.
Osnova
 • Úvod do konzervování a restaurování Stručný historický vývoj restaurování nábytku a dřevořezby. Právní normy v oblasti restaurátorské praxe, památkové péči a muzejnictví. Základní terminologie. Etické zásady práce restaurátora. Restaurátorská dokumentace. Postup restaurování Stanovení rozsahu poškození a stavu předmětu při jeho převzetí, materiálový průzkum. Stanovení rozsahu prací – konzervování, restaurování, rekonstrukce, komunikace s majitelem. Návrh postupu konzervace a restaurování, návrh technologických postupů a materiálů. Konzervátorský zásah – specifikace, účel činnosti Čištění povrchu. Vysoušení. Sanace. Petrifikace. Činnost zabraňující další destrukci předmětu. Restaurátorský zásah – specifikace, účel činnosti
 • Studijní literatura Brachert, T.: Beiträge zur Konstruktion und Restaurierung alter Möbel. Callwey, München 1988.
 • Kopecká, I. - Nejedlý, V.: Průzkum historických materiálů. GRADA Praha 2005.
 • Kubička, R. - Zelinger, J.: Výkladový slovník malířství, grafika a restaurování. GRADA Praha 2004.
 • Kučerová, I. - Šimůnková, E.: Dřevo. STOP Praha 2000.
 • Kuriál, P.: Technologie II., učební text VOŠ. Brno 2000.
 • Medková, E. - Bohmannová, A.: Starožitný nábytek – údržba a opravy. SNTL Praha 1985.
 • Petr, F.: Umělecké dřevořezby a jejich restaurování. Praha 1953.
 • Slánský, B.: Technika malby I a II. Praha 1956.
 • Umney, N. - River, S.: Conservation of Furniture. Butterworth-Heinemann, London 2000.
 • Zelinger, J. - Heidingsfeld, V.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. ACADEMIA Praha 1987.
 • Doporučené časopisyv RESTAURO
 • Zprávy památkové péče
 • Restaurátorské dokumentace publikované muzei, galeriemi a ústavy památkové péče
Literatura
 • viz sylabus přednášky
 • zadání v syllabu předmětu
Výukové metody
přednáška, exkurze do ateliéru
Metody hodnocení
kolokvium
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.