G7701 Praktická mikrotermometrie k závěrečné práci

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
nebýt destruktivní
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem je zvládnutí praktického použití přístrojů pro studium fluidních inkluzí a mikrotermometrii a provádět měření.
Výstupy z učení
student je schopen: - navrhnout přípravu vzorků - připravit techniku k měření - provést kalibraci zařízení - naměřit potřebné parametry z experimentu
Osnova
  • Výuka v laboratoři vedoucí ke zvládnutí měření na přístrojích pro mikrotermometrii: seznámení s hlavními částmi aparatury, vlastní měření, kalibrace, registrace výsledků, (foto)dokumentace.
Literatura
  • Fluid inclusions : analysis and interpretation. Edited by Iain Samson - Alan Anderson - Daniel D. Marshall. [Ottawa, Ontario]: Mineralogical association of Canada, 2003. vi, 374. ISBN 0921294328. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
praktické cvičení v laboratoři, zápočet. V případě krizové pandemické situace bude v podzimním semestru 2020 ukončení předmětu distanční formou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.