GD551 Disertační práce 5

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
-. 20 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
GD541 Disertační práce 4 && NOW ( GD101 Seminář DSP ) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Aktivní stav doktorského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Intenzívní a všestranná práce na tématu disertační práce v daném semestru.
Výstupy z učení
Student absolvováním předmětu splní úkoly stanovené individuálním plánem studia v oblasti práce na tématu disertace.
Osnova
  • Průběžné samostatné plnění konkrétních úkolů, stanovených školitelem, při zpracovávání tématu disertační práce.
Výukové metody
Samostatná práce na tématu disertace, pravidelné konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet, udělený školitelem, za splnění úkolů ročního individuálního studijního plánu při řešení tématu disertace.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.