MUC41 Kombinatorika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (přednášející)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 M2,01021
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MUC41/01: Po 8:00–9:50 M2,01021, P. Šišma
MUC41/02: St 18:00–19:50 M5,01013, P. Šišma
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvodní kurs kombinatoriky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen porozumět pojmům variace, permutece, kombinace, princip inkluze a exkluze, latinský čtverec, konečná geometrie, blokové schéma.
Osnova
  • Základní kombinatorické funkce. Variace, permutace, kombinace. Rozklady množin. Rozklady a kompozice přirozených čísel. Princip inkluze a exkluze. Rekurentní formule a jejich řešení. Bloková schémata, latinské čtverce, konečné geometrie.
Literatura
  • FUCHS, Eduard. Diskrétní matematika pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 178 s. ISBN 80-210-2703-7. info
  • VILENKIN, Naum Jakovlevič. Kombinatorika [Vilenkin, 1977] : Kombinatorika (Orig.). 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1977. 298 s. info
  • NEŠETŘIL, Jaroslav. Kombinatorika [Nešetřil, 1975]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 160 s. info
Výukové metody
Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady
Cvičení: teoretické cvičení zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh, včetně úloh komplexnějšího charakteru. V tomto semestru bude cvičení probíhat distančně, v době konání výuky podle rozvrhu budou probíhat online konzultace k zaslaným materiálům s využítím MS teams. Dovolí-li epidemiologická situace, může distanční výuka přejít (zejména na konci semestru) na výuku prezenční.
Metody hodnocení
Hodinový písemný test, následná ústní zkouška. V případě zrušení prezenčního zkoušení bude pouze ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.