MUC41 Kombinatorika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (přednášející)
Mgr. Jakub Juránek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:50 M2,01021
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MUC41/01: Po 18:00–19:50 M6,01011, J. Juránek
MUC41/02: St 16:00–17:50 M4,01024, J. Juránek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvodní kurs kombinatoriky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen porozumět pojmům variace, permutece, kombinace, princip inkluze a exkluze, latinský čtverec, konečná geometrie, blokové schéma.
Osnova
  • Základní kombinatorické funkce. Variace, permutace, kombinace. Rozklady množin. Rozklady a kompozice přirozených čísel. Princip inkluze a exkluze. Rekurentní formule a jejich řešení. Bloková schémata, latinské čtverce, konečné geometrie.
Literatura
  • FUCHS, Eduard. Diskrétní matematika pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 178 s. ISBN 80-210-2703-7. info
  • VILENKIN, Naum Jakovlevič. Kombinatorika. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1977. 298 s. URL info
  • NEŠETŘIL, Jaroslav. Kombinatorika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 160 s. URL info
Výukové metody
Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady
Cvičení: teoretické cvičení zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh, včetně úloh komplexnějšího charakteru. V tomto semestru bude cvičení probíhat prezenčně, pokud se epidemiologická situace nezmění a nebude nařízena distanční výuka.
Metody hodnocení
Hodinový písemný test, následná ústní zkouška. V případě zrušení prezenčního zkoušení bude pouze ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.