XD020 Kontrolní den v polovině studia

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Týká se studentů doktorského programu Molekulární a buněčná biologie a genetika v 5. semestru studia.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je konfrontace původního zadání disertačního projektu se skutečným postupem v jeho řešení v polovině standardní doby studia před členy oborové rady.
Výstupy z učení
Student si prověří, zda řešení jeho disertačního projektu probíhá podle plánu, zda se neodchyluje od původního zadání a pokud ano, zda to neohrozí zdárné ukončení jeho studia. Členové oborové rady mu poskytnou zpětnou vazbu a radu, jak vyřešit případné problémy.
Osnova
  • 1. student odevzdá předsedovi oborové rady písemné podklady pro hodnocení v rozsahu minimálně 3 stran formátu A4, kde uvede cíle práce, shrne dosažené výsledky, dosavadní formy jejich prezentace a plán prací pro druhou polovinu studia 2. student přednese krátkou přednášku v rozsahu 10 minut v rámci semináře, který pro všechny studenty programu Molekulární a buněčná biologie a genetika, kteří právě dokončili 4. semestr studia, organizuje oborová rada. V rámci tohoto sdělení stručně zhodnotí stupeň řešení disertačního projektu a popíše plány pro druhou polovinu studia, včetně termínu státní doktorské zkoušky. Student je povinen upozornit na jakékoliv problematické aspekty, které by mohly ohrozit včasné dokončení studia. V následné diskusi odpovídá na doplňující dotazy členů oborové rady. 3. Pokud oborová rada shledá nedostatky, doporučí opatření k nápravě. 4. Studenti, kteří se nemohou z vážných důvodů (nemoc, zahraniční stáž, apod.)semináře zúčastnit,zapíší si předmět v dalším semestru a zúčastní se konference v následující termínu.
Výukové metody
Sebehodnotící zpráva a ústní pohovor.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět si studenti programu Molekulární a buněčná bniologie a genetika povinně zapisují v 5. semestru studia. Podmínkou zápočtu je je odevzdání písemné zprávy o stavu řešení disertačního projektu a ústní sdělení před členy oborové rady.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/XD020