Z1003 Diplomová práce ze zeměpisu 4

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/14. 13 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (cvičící)
ved. práce (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Z0020 Diplomová práce ze zeměpisu 3 && NOW ( Z1003x DP ze zeměpisu 4 - odevzdání )
Předmět lze zapsat až po úspěšném absolvování předmětu Z0020 Diplomová práce ze zeměpisu 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: zapisují jen studenti, kteří se hlásí k SZZ v podzimním semestru
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Diplomová práce 4 je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Odevzdání diplomové práce
Předmět je vyučován každý semestr.
Jen diplomanti ze zeměpisu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.