ZD351 Teoretické a metodologické přístupy v soc. geografii a reg. rozvoji

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/4. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Robert Osman, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zopakování znalostí teoretických a metodologických přístupů v humánní geografii a jejich propojení s tématy konkrétních výzkumů v rámci dizertačních projektů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a vysvětlit hlavní teoretické přístupy v humánní geografii;
- identifikovat hlavní body kritiky existujících přístupů, resp. jejich silné a slabé stránky;
- orientovat se v odborné geografické literatuře a přiřadit klíčové autory k jednotlivým myšlenkovým směrům;
- propojit hlavní teoretické přístupy s metodologickými přístupy;
- zdůvovodnit volbu teoretických přístupů a metodologie vlastního výzkumného projektu (typicky dizertačního projektu);
- prezentovat a obhájit tuto volbu.
Osnova
 • 1. Tradiční přístupy ke geografickému výzkumu. Pozitivismus a jeho kritika.
 • 2. Postpozitivistické přístupy a jejich uplatnění v současném geografickém výzkumu.
 • 3. Kulturní obrat, post-modernismus, post-strukturalismus a post-kolonialismus a jejich uplatnění v teorii a metodologii výzkumu.
Literatura
 • DANĚK, Petr. Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 172 s. ISBN 978-80-210-6694-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6694-2013. Čítárna Munispace info
 • Key thinkers on space and place. Edited by Phil Hubbard - Rob Kitchin. Second edition. Los Angeles: Sage, 2011. xv, 510. ISBN 9781849201018. info
 • International encyclopedia of human geography. Edited by Rob Kitchin - N. J. Thrift. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2009. xxiv, 472. ISBN 9780080449135. info
 • Key concepts in geography. Edited by N. J. Clifford. 2nd ed. Los Angeles [i.e. Thousand Oaks, Calif.]: Sage, 2009. xvi, 462. ISBN 9781412930215. info
 • MURDOCH, Jonathan. Post-structuralist geography : a guide to relational space. First published. London: SAGE, 2006. ix, 220. ISBN 9780761974246. info
 • Practising human geography. Edited by Paul J. Cloke. 1st pub. London: SAGE Publications, 2004. xvi, 416. ISBN 0761973001. info
 • Introducing human geographies. Edited by Paul Cloke - Philip Crang - Mark Goodwin. London: Arnold, 1999. xv, 368 s. ISBN 0-340-69192-1. info
 • LIVINGSTONE, David N. The geographical tradition : episodes in the history of a contested enterprise. First published. Malden, MA: Blackwell Publishing, 1992. viii, 434. ISBN 0631185860. info
Výukové metody
Krátké úvodní slovo, skupinová diskuse nad povinnou četbou a krátké prezentace studentských projektů.
Metody hodnocení
1. Vypracování poznámek z povinné literatury
2. Prezentace vlastního projektu (teorie a metody využívané ve výzkumu v rámci dizertační práce).
3. Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/ZD351