ZD373 Oborový seminář III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
ZD372 Oborový seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem třetího oborového semináře je soustředění maximální pozornosti na zpracování tezí dizertační práce. Na konci semestru by měl mít každý student zpracované teze své dizertace podle požadevků oborové rady. V semináři je kladem důraz na správnou prezentaci dosažených výsledků, takže po absolvování semináře by měl být student doktorského studia úspěšně vystupovat na seminářích, konferencích apod.
Výstupy z učení
Schopnost samostatného koncipování a realizace výzkumu a publikování jeho výsledků.
Osnova
  • Vzhledem k povaze předmětu není stanovená přesná osnova semináře. Průběh výuky je ovlivňován především dotazy studentů.
Literatura
  • BAILEY, Stephen. Academic writing : a handbook for international students. Fifth edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xxx, 312. ISBN 9781138048737. info
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
  • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
Výukové metody
Diskuse ve skupině
Metody hodnocení
veřejná prezentace tezí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/ZD373