PV179 Vývoj systémů v C#/.NET

Fakulta informatiky
podzim 2024
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Martin Macák, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dominik Lašo (cvičící)
Bc. Jakub Košvanec (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlica (cvičící)
Erik Matuška (cvičící)
Adam Mydla (cvičící)
Ing. Patrik Navrátil (cvičící)
Garance
RNDr. Martin Macák, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Předpoklady
Základní znalost jazyka C# (ideálně na úrovni PV178), základní znalost jazyka HTML a znalosti orientačně na úrovni PB154 a PB007.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 195/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 163/50
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na znalosti předmětu PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET, které procvičuje a prohlubuje na konkrétním projektu. Studenti se naučí vytvořit netriviální webovou aplikaci na platformě ASP.NET Core, vytvořit RESTové rozhraní, pracovat s ORM frameworkem a pochopí praktické využití podnikových návrhových vzorů a jiných dobrých praktik. Vybrané přednášky dále uvádí studenty do vývoje různých typů aplikací se zaměřením na techniky a technologie související se semestrálním projektem.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student znát typická použití prostředí .NET pro vývoj aplikací a bude schopen:
- popsat některé klíčové technologie používané v .NET prostředí;
- porozumět a aplikovat principy vícevrstvé aplikační architektury;
- psát aplikace s využitím persistence a ORM;
- prakticky aplikovat podnikové návrhové vzory;
- při implementaci použít dobré praktiky (například správa závislostí pomocí Dependency Injection, využití mapování při přenosu dat, použití běžných návrhových vzorů);
- navrhnout aplikaci nezávisle na zvoleném ORM frameworku a učinit kompetentní rozhodnutí ohledně volby persistentní technologie pro daný projekt;
- izolovaně otestovat jednotlivé části vyvíjené aplikace;
- vytvořit netriviální webové aplikace na platformě ASP.NET Core;
- integrovat přihlašování a zabezpečit aplikace proti nejčastějším typům útoků;
- vytvořit RESTové rozhraní pro webovou aplikaci.
Osnova
 • Datová vrstva (Entity Framework Core, dotazování)
 • Vrstva business logiky (struktura a s ní související návrhové vzory)
 • Prezentační vrstva (ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Web API)
Literatura
  doporučená literatura
 • LERMAN, Julia. Programming entity framework. 2nd ed. Beijing: O´Reilly, 2010, xxxvi, 875. ISBN 9780596807269. info
 • FOWLER, Martin. Patterns of enterprise application architecture. Boston: Addison-Wesley, 2003, xxiv, 533. ISBN 0321127420. info
 • FREEMAN, Adam. Pro ASP.NET Core MVC 2. Seventh edition. London: Apress, 2017, xxix, 1017. ISBN 9781484231494. info
 • NAGEL, Christian. Professional C# 7 and .NET Core 2.0. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2018, lxviii, 13. ISBN 9781119449270. info
Výukové metody
Přednášky (některé pod vedením odborníků z praxe), praktická cvičení, skupinový projekt, závěrečná prezentace kompletního projektu.
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno na základě těchto částí:
1. Průběžné odevzdání projektu (55 bodů)
2. Bonusové body za aktivitu na přednáškách a peer reviews
3. Prezentace a odevzdání kompletního a funkčního projektu

Pro získání kolokvia je potřeba získat 40 bodů a úspěšně prezentovat a odevzdat projekt.
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1433/podzim2023/PV179/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2024/PV179