BSOI0421c Ošetřovatelství v interních oborech - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/3/0. 45. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 8:00–10:30 N03009/209
Předpoklady
( BZOI0321p Ošetř.v interních oborech-před || BSOI0321p Ošetř.v interních oborech-před ) && ( BZKP021p Klin. propedeutika - před. || BSKP021p Klinická propedeutika - před. )
BZOI0321p; BZKP021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou umět analyzovat jednotlivé případové studie z oblasti ošetřovatelství u vybraných onemocnění a na základě analýzy vyvodit ošetřovatelské diagnózy a naplánovat nutnou ošetřovatelskou péči.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a zhodnotit pacienta s různými onemocněními a problémy - stanovit ošetřovatelskou diagnózu - plánovat ošetřovatelskou péči v interním ošetřovatelství - aplikovat teoretické znalosti do praxe v interním ošetřovatelství
Osnova
  • 1. Dýchacího systému 2. Kardiovaskulárního systému 3. Trávicího systému 4. Ledvin a močových cest 5. Metabolickým 6. Krve 7. Žláz s vnitřní sekrecí 8. Pohybového systému 9. Nádorovým onemocněním Kasuistiky u geriatrického pacienta
Literatura
  • ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a Marie NEJEDLÁ. Interní ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 211, [4]. ISBN 8024717778. info
  • ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a Marie NEJEDLÁ. Interní ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 280, [4]. ISBN 8024711486. info
  • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
  • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
  • DOENGES, Marilynn E. a Mary Frances MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Translated by Ivana Suchardová. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. 565 s. ISBN 8024702428. info
  • KOZIEROVÁ, B., G. ERBOVÁ a R. OLIVIEROVÁ. Ošetrovatelstvo I. a II. díl. Martin: Osveta, 1995. info
Výukové metody
diskuze, projekty, prezentace,seminární práce, analýza případové studie
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě úspěšného testu. Student musí celkem dosáhnout minimálně 75 % bodů z celkového počtu bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BSOI0421c