KSCB074 Dějiny a politika v ČLR v současnosti

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Seminář čínských studií – Centrum asijských studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií – Centrum asijských studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 B2.24
Předpoklady
KSCA028 Dějiny moderní Číny
Splněn kurz Dějiny Číny II (Moderní dějiny Číny)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je studentům předat znalosti o současné čínské politice, stejně jako jim poskytnout směrodatná vodítka pro hlubší analýzů procesů na čínské politické scéně. Pozornost bude především věnována soudobému vývoji, vnitřním mechanismům KS Číny, legislativnímu i exekutivnímu aparátu čínského státu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen • definovat ideologii KSČ • Porozumí strukturu KSČ • Orientovat se v problémech KSČ, jako např. korupce, média, předpokládaný vývoj v následujících letech
Osnova
 • 1. Úvodní hodina • Čínský marxismus • Historie KSČ do 1989, resp. 1992
 • 2. Třetí generace čínských komunistů (1992-2003) a. Jiang Zemin b. Tři reprezentanti
 • 3. Čtvrtá generace čínských komunistů a. Hu-Wen b. Hu Jintao c. Koncept vědeckého rozvoje a Socialistická harmonická společnost
 • 4. Pátá generace čínských komunistů a. Xi-Li Administration b. Xi Jinping
 • 5. Struktura KSČ a státního aparátu a. Centrální organizace b. Střední a nižší orgány c. Členství a členové d. Mladí komunisté (Communist Youth League)
 • 6. KSČ a. Ideologie (vysvětlení termínu) – formální, ekonomická b. Symboly c. Vztahy s ostatními politickými stranami i. Komunistické strany ii. Nekomunistické strany
 • 7. Postoj KSČ k teritoriálním konfliktům a regionální bezpečnosti a. Tibet b. Taiwan c. Jihočínské moře d. Xinjiang
 • 8. Výzvy páté generace a budoucnost šesté a. Klíčové výzvy Xi Jinpinga b. Nástupnictví a předání moci šesté generaci c. Korupce státních úředníků d. Čínská elita
 • 9. Čína a občanská společnost a. Média b. Cenzura c. Internet
 • 10. Čína a občanská společnost a. Hukou systém – záměr a dopady na společnost b. Systém sociálních kreditů c. Lidská práva a disidenti
 • 11. KSČ a zahraničí a. OSN b. Kariérní diplomacie - úskalí a výhody c. Vztahy s komunistickými politickými uskupeními ve světě – podpora a spolupráce
 • 12. Závěrečná hodina 7. Západní imperialismus 8. Čínská republika a) První léta a WWI b) 20. Léta a vznik KSČ c) KMT v. KSČ 9. Čankajšek a Taiwan očima západu 10. Čínská lidová republika a) Vláda Mao Zedonga b) Obnovení kontaktů s U.S.A. 11. Deng Xiaoping a) Návštěva v U.S.A. b) Tiananmen massacre 12. Závěrečná hodina
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
• Četba a diskuze v hodině • Prezentace v hodině Splnění těchto dvou podmínek znamená udělení hodnocení. Při nesplnění některé z těchto podmínek vyučující může povolit alternativní ukončení předmětu (v případě závažných důvodů) – zpracování seminární práce na zadané téma a dle zadaných parametrů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/KSCB074