KSCB074 Seminář k dějinám Číny

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 15:50–17:25 U24
Předpoklady
NOW ( KSCA013 Dějiny Číny II ) || NOW ( KSCA028 Dějiny moderní Číny )
Splněn kurz Dějiny Číny II (Moderní dějiny Číny) či zapsány v daném semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V období od konce 18. století do konce 20. století zápolila Čína se řadou vnitřních problémů, které byly silně reflektovány západními velmocemi. Kurz pracuje s dobovými materiály, které napomohou studentům porozumět komplikovanému vývoji Číny v během posledních dvou století a zasadit dějinný vývoj do širšího celosvětového kontextu. Tento seminář plně navazuje a prolíná se kurzem Dějiny Číny II (Moderní dějiny Číny). Doplňuje a rozšiřuje učivo, které v důsledku časového prostoru není možno probrat během přednášek a tak připravuje studenta lépe na závěrečné státní zkoušky. Během semináře tak bude mít student možnost lépe porozumět historickým souvislostem a vazbám čínských moderních dějin. Student se seznámí s dobovými materiály, naučí se s nimi pracovat a interpretovat je. Díky tomu si upevní a rozšíří znalosti během přednášek. Materiály určené k práci na hodině budou studentům až na výjimky zprostředkovány elektronicky. Materiály jsou především v angličtině v důsledku nedostupnosti českých překladů.
Výstupy z učení
Studentská prezentace Vypracované podpůrné studijní materiály ke státní zkoušce z okruhu moderních čínských dějiny Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - Zasadit mezníky čínských dějin do celosvětového dějinného rámce - na základě nabytých znalostí interpretovat události v širším společenském a politickém kontextu - Zhodnotit dějinný vývoj sociálních a politických vazeb Západu a Číny s dopadem na běžného občana
Osnova
  • 1. Úvodní hodina 2. První kontakty a dojmy a) Marco Polo b) Jezuiti c) George Psalmanazar 3. Čína a Evropa v 18. století a) Evropa na přelomu věků b) Mise Macartney 4. Přelomové 19. století očima evropského tisku a) Opiové války b) Čínská povstání 5. Pronikání do čínského vnitrozemí a) Botanik Robert Fortune b) Obchodníci c) Misionáři d) Státní úředníci 6. Čínské diaspory v zahraničí a) Londýn b) San Francisco c) Singapore 7. Západní imperialismus 8. Čínská republika a) První léta a WWI b) 20. Léta a vznik KSČ c) KMT v. KSČ 9. Čankajšek a Taiwan očima západu 10. Čínská lidová republika a) Vláda Mao Zedonga b) Obnovení kontaktů s U.S.A. 11. Deng Xiaoping a) Návštěva v U.S.A. b) Tiananmen massacre 12. Závěrečná hodina
Literatura
    povinná literatura
  • FAIRBANK, John F. Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 656 s. ISBN 9788074220074. info
    doporučená literatura
  • Chinaa new history. Edited by John King Fairbank. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2006. xix, 560 p. ISBN 9780674116733. info
  • The Cambridge history of China. Edited by Denis Crispin Twitchett - John King Fairbank. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. xxi, 1203. ISBN 9780521243339. info
  • The Cambridge history of China. Edited by John King Fairbank - Albert Feuerwerker. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. xix, 1092. ISBN 0521243386. info
  • The United States and China. Edited by John King Fairbank. 4th ed., enlarged. Cambridge: Harvard University Press, 1983. xxvi, 632. ISBN 9780674924383. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
• Četba a diskuze v hodině • Prezentace v hodině Splnění těchto dvou podmínek znamená udělení hodnocení. Při nesplnění některé z těchto podmínek vyučující může povolit alternativní ukončení předmětu (v případě závažných důvodů) – zpracování seminární práce na zadané téma a dle zadaných parametrů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2023.